İnsan Hakları / Sivil Anayasa

Anayasa değişikliğinin demokratik meşruiyeti

Yasama, yürütme ve yargı tek bir elde toplandığında diktatörlükten ya da mutlak monarşiden söz edilebilir. Böylesi bir anayasanın demokratik meşruiyete sahip olamayacağı açık.