İnsan Hakları / Nefret Suçları

Hak-sız mıyız (!): Yaşam hakkı

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığın en görünür olduğu yaşam hakkı ihlallerinde Türkiye’de durum ne?