İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

“Özel sektörde 198 LGBTİ çalışandan sadece 43’ü açık kimlikli”

Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2018 Yılı Raporu yayında: Çalışanlar, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılık ile mücadele için “toplumsal farkındalık kampanyaları” istiyor.