İnsan Hakları / Sosyal Hizmet

Heteronormatif olmayan sosyal hizmet için: Eskişehir’de atölye

​Af Örgütü, Eskişehir’de sosyal hizmet uzman ve adaylarıyla eğitim düzenledi.