Yaşam / Siyaset

Toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler, otoriter popülizm ve Türkiye

Hem liderlerin şahsında hem de kitleler düzleminde tezahür eden ağır düzeyde cinsiyetçilik, homofobi, kadın düşmanlığı...