Gökkuşağı Forumu

Soçi Zirvesi ve LGBT+ hakları

LGBT+ haklarının savunulması Doğu/Batı, Emperyalist/Anti-Emperyalist veya Milli/Yabancı ikilemlerine indirgenemeyecek bir konudur.