Gökkuşağı Forumu

Mualla Hanım

Şehrin gürültüsünde, parmaklarınızın üzerinde yürüyüp sessizce evden çıkışınızı, gözlerinizde yanlışıma bir doğru bulmayı özledim.