İnsan Hakları / Sağlık

"Bilgilen, Korun, Test Yaptır"

Cuma, 10 Şubat 2012
Haber: Kaos GL

“İstanbul’da tedavi gören 3 hastaya, verilen kan ile HIV bulaştığı tespit edildi” haberinin medyada yer almasının ardından gündeme gelen “HIV bulaşı” konusunda Pozitif Yaşam Derneği düzenli test yaptırmaya dikkat çekiyor.

“HIV, kuluçka döneminde tespit edilemiyor”
 
HIV ile yaşayan kişilere ücretsiz destek hizmetleri sağlayan Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Nejat Ünlü kan nakli ile bulaşın hangi şartlarda gerçekleştiğini şu sözlerle aktardı: “HIV’in tanısı yapılan kan testleriyle olur. Testler, kanda HIV’e karşı oluşmuş antikorları veya antijenleri saptamak amacıyla yapılır. Bu antikor veya antijenler, virüs vücuda girer girmez oluşmaz. Bu maddelerin testlerde saptanabilir düzeye ulaşması zaman alabilir. Bu zamana “Pencere Dönemi” veya “Kuluçka Dönemi”denir.”
 
Yeni enfekte olmuş bir kişinin kanındaki HIV’in varlığının 13 günü geçmedikçe anlaşılamadığını kaydeden Ünlü; “Kan kontrol edilmek üzere 3’e ayrılmaktadır. Belirli sürelerde saklanabilen kan örneklerinde [Plazma (2 Yıl), Erotrisit (42 gün), Trombosit (5 gün)] 5 günlük olanlarda sıkıntı yaşanmaktadır. Çünkü; HIV vücuda girdikten sonra hemen çoğalmak için hücreye girer. Bu kuluçka döneminde kan test edilse bile HIV’in varlığı kanda görünmemektedir.” dedi ve ekledi  “HIV bulaşının engellenmesi ve HIV pozitiflerin haklarının güvence altına alınması için kurumların ve bireylerin de sorumluluğu vardır.”
 
“Kızılay’a değil hastaneye başvurmak gerekir.”
 
Nejat Ünlü “Herhangi bir HIV enfeksiyonu şüphesi yaşayan kişilerin Kızılay’a değil hastaneye başvurmaları gerekir. Doğru tanı için, doğru zamanda HIV testi yaptırmak hem birey, hem de toplum sağlığını korumak açısından önemlidir. HIV yayılımının önüne geçmenin en önemli yolu doğru merkezlerde düzenli test yaptırmak ve tedaviye erişimdir.” dedi.
 
HIV ile yaşamın mümkün olduğunu vurgulayan Ünlü; “Günümüzde tedavilere erişim olduğu sürece salt HIV’e bağlı ölümler yaşanmamaktadır. HIV enfeksiyonu gerekli önlemler alınmadığı takdirde, yalnızca şu 3 temel yol ile bulaşabilir: korunmasız cinsel ilişki, kontrol edilmemiş kan nakli ve anneden bebeğe geçiş. Bunlar dışında başka bir bulaşı yolu yoktur.
 
En yaygın bulaş yolu olan korunmasız cinsel ilişki yaşayan her bireyin düzenli test yaptırması gereklidir. İster evli, ister bekâr, ister tek eşli veya çok eşli olsun, korunmasız cinsel ilişki yaşayan herkesin düzenli test yaptırmasını öneriyoruz. Kan nakliyle bulaşının önlenmesi için donörlerden istenen anketleri doğru beyanlarla doldurmalarının da önemi olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
 
Ünlü, şu temel bilgileri de paylaştı: “Tedaviye erişimi olan HIV pozitiflerin %96 oranında bulaştırıcılığı azalmıştır ve sağlıklı, kaliteli bir şekilde günlük yaşantılarına, eğitim görme ve çalışma hayatlarına devam etmektedirler. Kaldı ki evlenebilir ve gerekli önlemlerle HIV ile enfekte olmayan bebek sahibi olabilmektedirler.” dedi.
 
Pozitif Yaşam Derneği’ne
 
www.pozitifyasam.org
www.pozitifgunluk.com
 
www.twitter.com/hivleyasam
www.facebook.com/pozitif.yasam.dernegi
http://friendfeed.com/pozitifyasamdernegi
 
adreslerinden ulaşabilirsiniz.