Gökkuşağı Forumu

AWID’in Ardından: Aaa Aynı AKP!

Perşembe, 10 Mayıs 2012
Farklı kadın gündemlerini, deneyimlerini ve konularını ekonomik gücün rolü ve etkilerini öğrenmeye olanak sağlamak, köprüler kurmak, egemen ekonomik güçleri dönüştürme ve bunlara karşı direniş ve mücadelede feminist pratik ve görüşler üzerine öneriler geliştirmek amacı ile düzenlenen 4 günlük AWID (Kadın Hakları ve Kalkınma) forumu bitti.
 
İstanbul Haliç Kongre merkezinde yapılan foruma dünyanın her kıtasından olmak üzere 140 ülkeden 2555 kadın katılım sağladı. AWID forumda 160 civarında oturum oldu. Kürtajdan, Militarizme kadını ilgilendiren her konuda aynı anda onlarca oturum, etkinlik vardı.
 
Hangisine gideceğimizi şaşırdığımız oturumlarda İngilizce, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İspanyolca, Rusça, Fransızca simültane çeviriler yapıldı. Bence oturumlardan en renkli katılımın sağlanmasıyla foruma damgasını vuran oturumlar köktendincilik, İslam ülkelerindeki özgürlükçü hareketlere kadın bakış açısı, militarizm, şiddet ve çatışma konularındaki derinlemesine oturumlardı. Derinlemesine oturumlar geniş zaman aralıklarında (3,5 saatlik) olmak üzere 4’er oturumdan oluşmaktaydı. Bu oturumlarda bilgi paylaşımın ötesine geçerek bölgeler ve sektörler arası etkileşim ortamı ve etkili tartışma ortamının sağlanması amaçlanmaktaydı. Bu oturumlar sağlam bir algı ve somut stratejiler edinmemizi sağladı.
 
Özellikle MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki devrimci hareketler ve demokratikleşme sürecinde kadın hakları aktivistlerinin karşı karşıya olduğu zorluklar ve fırsatlar ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Dünyadaki İslam ülkelerindeki değişim/demokratikleşme süreçlerini ve baskıcı iktidarların uygulamalarını dinleyince zihnimden bu ülkede yaşananlar bir bir geçiyordu. İktidarın yaptıklarını anlatanları dinleyince her seferinde ‘aaa aynı AKP’ diyordum. Kadın aktivistlere ve muhalif kesimlere uygulananlar da neredeyse her ülkede aynıydı. Türkiye’de başta Kürt Özgürlük Hareketi’nin, muhalif örgütlenmelerin ve gazeteci/yazarların üzerindeki baskı ve yıldırmaya yönelik uygulamaların çok benzer olması durumu bu ülkelerde baskılara maruz kalanlar arasında ittifakların oluşturulması ve işbirliği yollarının genişlemesi temennisi ile sona erdi.
 
Bir diğer katıldığım derinlemesine oturumlardan biri de Militarizm, çatışma ve şiddet idi. paranın cepheden cepheye gittiği, militarizmin üretmeye çalıştığı susan ve sorgulamayan sadık vatandaş tipi ile zehirli fonların derinleştirdiği eşitsizliğe vurgunun yapıldığı bu oturumda militarizmin toplumsal cinsiyete özgün etkileri, militarize etme, silahlı çatışmalar ve şiddet konuları da tartışıldı.
 
Guatemala’daki Maya kadınların militer güçler tarafından cinsel istismara maruz kalması, kayıp yakınlarının tıpkı Türkiye’deki gibi yıllardır yakınlarını arama mücadelesi, militarizmin Maya kültürünün izlerini silmeye yönelik politikasını ve kendisinin deyimi ile ‘militarizmin etlerine işlemesi’ ve Guatemala’daki çok uluslu şirketlerin emekli askerler tarafından yönetilmesinin militarizm ve kapitalizm arasındaki ilişkinin suretlerini Guatemala’dan gelen aktivist kadından dinlemek oldukça heyecan vericiydi.
 
Forumun üçüncü ve dördüncü günlerinde yapılan bu derinlemesine oturumun yanı sıra küçük oturumlarda Filistinli, Burma’lı, Güney Kiev’li, Zimbabwe’li, Mali’li, Irak’lı kadınların militarizm, çatışma ve şiddete yönelik deneyimleri ve mücadele yöntemleri konuşuldu. Türkiye’den AWID’in davet ettiği Av. Reyhan Yalçındağ’ın katıldığı aynı zaman diliminde hayata geçen ‘Kürt Kadınları ile diyalog’ başlıklı oturumdaydım.
 
Kürt kadınları ile diyalog oturumuna Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapmış bağımsız feministlerden Canan Tanrıkulu ve Nevin İl, sendikal hareketten gelen Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu hakkında araştırmasını ‘Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar’ adı ile kitaplaştıran Handan Çağlayan ile BDP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak katıldı. Oturumu AWID planlama komitesinden KİH-YÇ Derneğinden Zelal Ayman modere etti. Katılımın oldukça yüksek olduğu oturuma çoğunlukla Türkiyeli kadınların katıldığını gözlemledim. Ayrıca BDP Milletvekili Sebahat Tuncel de oturumdaydı. Iraklı Kürt kadınların da söz aldığı oturumda Türk ve Kürt kadınlarının arasında ortak mücadele için diyalog ve işbirliklerinin olabilirliği üzerine konuşulurken, Kürt kadın hareketi ve bağımsız Kürt kadın hareketinin tarihsel ve güncel durumu konuşuldu.
 
4 gün süren bu forum hakkında oturumların içeriğinden tutun gece etkinlikleri ve eş zamanlı faaliyetlere kadar yazacak çizecek o kadar çok şey var ki, son gece tüm kıtalardan kadınların Taksim eylemi hayatımda katıldığım en renkli eylemdi. Kadınlar hep bir ağızdan ve farklı farklı dillerde ‘Patriyarkaya hayır’ dedik. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından kadınların bir araya geldiği ve benim planlama komitesinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğum bu forumun bana hissettirdiğini AWID’den sevgili Lydia Alpizar Duran kelimelere döktü ‘Her insan özgürleşene kadar biz feministler özgürleşemeyiz’.