İnsan Hakları / Nefret Suçları

Nefret Suçları İzleme Eğitimi Brüksel’de Gerçekleşti

Pazartesi, 14 Ocak 2013
Haber: Kaos GL
Kaos GL Derneği, 2013 yılında nefret suçlarını izleyecek ve raporlayacak.  ILGA Europe ve çatısı altındaki diğer Avrupalı sivil toplum örgütleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirilecek ortak sürece dair eğitim 9-10 Ocak 2013 tarihlerinde Brüksel’de düzenlendi. Eğitimi yirmi ülkeden sivil toplum kuruluşu ve LGBT örgütü temsilcisi katıldı.
 
ILGA Europe, üyesi olan yerel örgütlerin yapacağı izlemeler sonucunda, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli nefret suçlarına dair genel bir Avrupa haritası ortaya koymayı hedefliyor. Kaos GL’nin de üyesi olduğu ILGA Europe, 45 Avrupa Konseyi ülkesinden 391 sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir “çatı” dernek.
 
Kaos GL lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik nefret suçlarının ve önyargı içerikli diğer vakalarına dair Türkiye izlemesi yapacak. Bu bağlamda, bireylerle, diğer insan hakları ve sivil toplum örgütleriyle, barolarla, hukuk ağlarıyla ve kamu organlarıyla yakın işbirliği hedefleniyor. 2013 yılı sonunda elde edilen raporlar ışığında, hem ulusal düzeyde hem de Avrupa çapında LGBT bireyleri hedef alan nefret suçlarının durumu belgelenmiş olacak. Bununla birlikte, devletlerin ve hükümetlerin yasal ve politik yaklaşımlarına ilişkin veriler, ulusal ve uluslararası yapılarla paylaşılacak.
 
Avrupa ülkelerindeki farklı mevzuat ve uygulamaları bütünleştirebilmek amacıyla, nefret suçlarına dair izleme ve raporlama sürecinde, Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tanımları ile standart ve normları temel alınacak. Nefret suçları; cinayet, aşırı fiziksel şiddet, saldırı, mala zarar verme, kundaklama, tehdit ve psikolojik şiddet ve önyargı saikli diğer vakalar biçiminde kategorize edilecek. Belgeleme içeriğinde mağdurun cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği, failin sosyal kimliği, saldırı mekânı, kamu organlarının ve yetkililerinin suça karşı yanıtı özellikle incelenecek.
Türkiye’de LGBT bireylere dair nefret suçları izlemesine dair ayrıntılı bilgi ve dökümanlar önümüzdeki günlerde kaosgl. org sitesinde paylaşılacak. İzleme projesini Kaos GL Derneği adına Murat Köylü koordine edecek.