Yaşam / Siyaset

CHP’den LGBT’ler İçin 59 İmzalı Meclis Araştırma Önergesi

Cuma, 15 Şubat 2013
Haber: Kaos GL
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) toplumunun sorunlarının çözümü için Meclis Araştırması açılmasını istedi
İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ile birlikte 59 CHP vekilinin imzaladığı araştırma önergesi dün TBMM Başkanlığına verildi.
  
Çalışma hayatından dışlanan LGBT’lerin maruz kaldıkları nefret suçları, polis şiddeti, damgalama ve ötekileştirme pratiklerinin sıralandığı Araştırma Önergesi ile CHP, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine hukuki güvence sağlanmasını istedi.
 
LGBT’lerin siyaseten yok sayıldıklarına dikkat çeken araştırma önergesinin amacı “T.C vatandaşı olan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin en az diğer vatandaşlar kadar kaygı duymadan özgürce kimliklerini sahiplenebilmeleri” olarak belirtildi.
 
CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde LGBT’lerin kimliklerinden dolayı maruz kaldıkları ayrımcılıkların yaşamın her boyutunda kendini gösterdiğinin altı çizildi.
 
Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimliklerinden dolayı Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) vatandaşlara karşı inkâr, şiddet ve ayrımcı politikaların devam ettiğinin vurgulandığı Araştırma Önergesinde, siyasi, iktisadi, sosyal ve psikolojik açılardan LGBT’lerin çoğunluğun baskısı altında ezildiklerine dikkat çekti.
 
Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konulmadığının kaydedildiği önergede, yeni anayasa çalışmalarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin konulmasına yönelik muhalefetin isteği AKP tarafından reddedilmiştir denildi.
 
Araştırma Önergesinde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ile Avrupa Birliği direktifleri hatırlatıldı ve İş Kanunu’nun ayrımcılığı yasaklayan 5. Maddesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin de eklenerek hukuki güvenceye alınması istendi.
CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın öncülüğünde hazırlanan Meclis Araştırma önergesinde siyasetçilerin bu konuda tutum alıp, tavır belirlemesinin önemine dikkat çekildi: Siyaset kurumunun tutumu devlet bürokrasisindeki görevlilerin vatandaşlara karşı nasıl davranacaklarım da belirlemektedir.
 
LGBT vatandaşların sorunlarının tespiti, nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerileri için CHP'nin verdiği Meclis önergesinin metni:
http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/182095.pdf