İnsan Hakları

Bir Milyon Yüz Kampanyası’na Siz de Katılın!

Perşembe, 18 Mayıs 2006
Haber: Kaos GL


Uluslararası Af Örgütü, Oxfam ve IANSA, Silah Ticareti Sözleşmesi’ni devletlere kabul ettirmek ve daha güvenli bir dünyada yaşamak için ‘1 Milyon Yüz Kampanyası’nı başlattı. Haziran 2006’ya kadar sürecek olan kampanya için dünyadan bir milyon fotoğraf toplanacak.

KAOS GL

Uluslararası Af Örgütü, Oxfam ve Uluslararası Hafif Silahlar Eylem Ağı (IANSA), silah ticaretini kontrol altına alacak uluslararası bir Silah Ticareti Sözleşmesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesi için dünya çapında bir kampanya başlattı. Bu sözleşme, silahların insan hakları ihlallerinde kullanılabileceği ülkelere ihracını yasaklayacak.

‘Silah ihracatını düzenleyen küresel ve bağlayıcı bir düzenlemenin olmaması nedeniyle, silahlar geçmemesi gereken ellere geçiyor’ diyen örgütler 1 Milyon Yüz Kampanyası’na destek bekliyorlar.

‘Her yıl konvansiyonel silahlarla 500,000 üzerinde insan ölüyor; yani dakikada 1 kişi.

Her yıl 16 milyar mermi üretiliyor - bu, kadın, erkek, çocuk her birimize 2 mermi demek.

Her yıl yaklaşık 8 milyon hafif silah üretiliyor ve bunların çoğu sivillerin eline geçiyor.

Hafif silahlar o kadar yaygın ki, dünya çapında her 10 kişiye bir silah düşüyor.

Dünya ülkelerinin üçte biri, sağlık hizmetleri için harcadığı paradan daha fazlasını ordu için harcıyor.

Sivillerin sahip olduğu silah sayısı, devletlerin elindekinden daha fazla. Hafif silahların yüzde altmışı sivillerin elinde.

Afrika, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinin silahlara harcadığı 22 miyar doların yarısıyla bu ülkelerdeki bütün çocuklar ilkokul eğitimi alabilir.

Dış yardım alan ülkeler sıralamasında ikinci olan Endonezya, aldığı yardım miktarının neredeyse tamamı kadar parayı ordu için harcıyor.

1998 - 2001 yılları arasında ABD, Britanya ve Fransa’nın gelişmekte olan ülkelere yaptıkları silah satışından kazandıkları para, yaptıkları yardımdan daha fazla.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi olan ABD, Britanya, Fransa, Rusya ve Çin dünya konvansiyonel silah ihracatının %88’ini elinde tutuyor.

Bugün Kara Mayınları Sözleşmesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi varsa, bunları gerçekleştiren bizleriz; bunlar, tüm dünyada sıradan insanların yarattığı baskı sonucu hayata geçti.

Gelin bu kez de güçlerimizi Silah Ticareti Sözleşmesini devletlere kabul ettirmek için, daha güvenli bir dünyada yaşamak için birleştirelim.

Destek olmak İçin 1 Milyon Yüz Kampanyası’na siz de katılın!

Bir Milyon Yüz Kampanyası Haziran 2006’ya kadar bir milyon yüz hedefimize ulaşmak için bütün dünyadan fotoğraflar topluyor.

Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması taraftarı olan dünya hükümetlerine güçlü ve küresel bir destek mesajı vermek için.

Şimdiye kadar tüm dünyadan 901,576, Türkiye'den 3000 kişi katıldı.

Bir sonraki siz olun.’

Kampanyaya katılmak için link’e tıklayınız.