Yaşam

Meclis tarihinde ilk

Çarşamba, 7 Mayıs 2008
Haber: Kaos GL
DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Meclis Başkanlığına, meclis tarihinde ilk kez ‘lezbiyen, gey, travesti, biseksüel ve transeksüel’ yurttaşlar ile ilgili soru önergesi verdi. Tuncel LGBTT vatandaşların hakları ve yasal güvenceleri için yapılan çalışmaları sordu.

Tuncel, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, son dönemlerde lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel kişilere karşı baskı ve saldırıların arttığını belirterek, "Toplumda ve idari birimler nezdinde, bu yurttaşlarımıza yönelik gelişen olumsuz algı ve uygulamalar, farklı cinsel kimlik ve yönelimlerin, kendini özgürce ifade etmesi önünde büyük engel oluşturmaktadır" dedi.

Tuncel, eşcinsellerin ayrımcılığa uğramadan çalışma ve barınma haklarına kavuşması, yaşamın her alanında kendini var edebilmesinin önünü açabilecek yasal güveceler getirilmesi konusunda, çalışmaları olup olmadığını sordu.

Tuncel, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından cevaplandırılması istemiyle önergesinde şu soruları yöneltti:

1- Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel yurttaşlarımızın ayrımcılığa uğramadan çalışma ve barınma haklarına kavuşması, yaşamın her alanında kendini var edebilmesinin önünü açabilecek yasal güveceler getirilmesi konusunda, çalışmanız var mıdır?


2- Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel yurttaşlarımıza yönelik ve kimi zaman onların hayatına kastedecek toplumsal alandaki olumsuz algı ve ayrımcı uygulamaların değiştirilmesi için düzenlemeler gündeminizde midir?


3- Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel yurttaşlara yönelik şiddet uygulayanların hafifletici sebeplerin varlığından kaynaklı ceza indiriminden yararlanmaması için, ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz?