Yaşam

Lambdaistanbul'a kapatılma kararı çıktı

Perşembe, 29 Mayıs 2008
Haber: Kaos GL
Lambdaistanbul Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği, mahkeme kararı ile kapatılmasına karar verildi. Kararın ardından adliye önünde toplanan Dernek üyeleri alkışlarla kararı protesto ettiler.

Beyoğlu 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya dernek avukatları katıldı.
Bazı dernek üyeleri ve İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Emma Sinclair-Webb de duruşmayı izledi.
Duruşmada hakim, Cumhuriyet Savcısı'nın önceki celsede konuya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını verdiğini belirterek, dernek avukatı Fırat Söyle'nin de celse arasında mütalaaya karşı beyanını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu bildirdi.

Dosya incelendiğinde davalı dernek avukatlarının yazılı beyanlarında, derneklerinin ismi olan "Lambda" kelimesini açıklayan tüzük değişikliklerini dernekler müdürlüğüne bildirdiklerini ifade eden hakim, avukatlara, yazılı beyanlarında bahsedilen tüzük değişikliğinin kapsam ve içeriğini sordu.

Derneğin avukatlarından Basri Akyüz, "Dernekler müdürlüğüne son olarak verdiğimiz dernek tüzüğünde, derneğin adı olan Lambda'nın ne anlama geldiğini açıkladık. Bunun haricinde derneğin adını değiştirmedik ve tüzükteki dernek amaçlarına ilişkin herhangi bir değişikliğe de yer vermedik.

Dernekler müdürlüğüne, dosyada mevcut olan dernek tüzüğünden farklı bir tüzük verilmemiştir. Dolayısıyla tüzüğün istenmesine gerek yoktur" dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı mütalaayı tekrarladığını ifade ederek, derneğin feshedilmesini istedi. Bu mütalaaya karşı ne diyecekleri sorulan dernek avukatları ise derneğin yardımlaşma amacıyla kurulduğunu, hukuka ve ahlaka aykırı faaliyette bulunmadığını dile getirerek, davanın reddini talep ettiler.

Dosyayı karara bağlayarak, davayı kabul eden mahkeme de 5283 sayılı Dernekler Kanunu'nun 17'nci maddesi ve Türk Medeni Kanunu'nun 60/2 maddesi uyarınca derneğin feshini kararlaştırdı.Kararın ardından adliye önünde toplanan Lambdaistanbul Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği üyeleri alkışlarla kararı protesto ettiler.

Davaname

Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Yalçın'ın hazırladığı davanamede, İstanbul Valiliği'nin, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği tüzüğünün 2'nci maddesinin, Anayasa'nın "ailenin korunması"na ilişkin 41'inci maddesi ile Türk Medeni Kanunu'nun "Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz" hükmünü içeren 56'ncı maddesine aykırı olduğunu bildirdiğine yer veriliyordu.

Ayrıca, derneğin adında geçen "Lambda" kelimesinin Türkçe karşılığının dernek isminde belirtilmesi gerektiğini kaydeden valiliğin, dernekten bunların düzeltilmesini istediği anlatılan davanamede, dernek yöneticilerinin, tüzüklerinde yasaya aykırılık olmadığı gerekçesiyle düzeltme yapmayacaklarını bildirdikleri ifade ediliyordu.

Davanamede, bunun üzerine valiliğin, dernek hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca işlem yapılması için savcılığa başvurduğu anlatılarak, belirtilen madde uyarınca derneğin feshine karar verilmesi isteniyordu.

*Konuyla ilgili haberler:

İmza kampanyasına destek artıyor

Çiçek'ten Şahin'e aynı tekerleme

Türkiye’de mi ayrımcılık yok?

Başa çıkmalarına imkan yok, BİZ HER YERDEYİZ!

"Derneğime Dokunma! Anayasa'da Eşitlik!"e imza ver

Foucault’nun bakışıyla kapatmalar - Ahu Parlar

Gerekçeli karar incisi: ‘Eşcinsellik anayasal tehlike’

Lambda kapanmayacak - Yıldırım Türker

Lambdaistanbul Kapatılamaz!

Bu kanun bir eşek! - Kürşad Kahramanoğlu

AKP’nin homolukla imtihanı - Selçuk Candansayar

Lambdaistanbul'dan basın açıklaması

Feministler de ahlaksız! - Pınar Selek

‘Genel ahlak’ davası temyize gidiyor

"Genel Ahlaka Aykırı" Muhabiriniz Bildiriyor: "Derneğime Dokunma!" - Bawer Çakır

Fobik istihdam - Yaprak Özer

Lambda'ya kapatma Avrupa'da yankılandı

Lambda’ya püf diyen, karanlıktan kurtulamaz! - Tayfun Atay

Homofobik yazar homofobiye karşı

MorEL’den kınama

Eşcinseller karara tepkili

Lambdaistanbul'a kapatılma kararı çıktı

Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği’ne kapatma kararı

Bilirkişi "Lambdaistanbul kapatılmasın" siyor Savcı, Hakim erteliyor

Kardeş örgüt Lambdaistanbul'un yanındayız!

Gözlerimiz Yollarda Kalmıştı!

Lambdaistanbul'a Kapatma Davası 17 Nisan'a Ertelendi

"Lambdaistanbul Kapatılamaz, Özgürlüklerin İhlali"

HRW: ‘Valilik eşcinsellere ayrımcılık yapıyor’

Dayanışma için 18 Ekim’de İstanbul’dayız!

Lambdaistanbul kapatılamaz!

Lambdaistanbul’a MorEL desteği

Kaos GL okurları da tepkili

UAÖ: ‘İnsan haklarına aykırı’

Cinsel yönelim ayrımcılığı ve STK'lar

Ahlaksızlığa yerimiz var mı?

'Ahlak' davası ertelendi

Soruyoruz: Örgütlenmek ahlaksızlık mı?

Eşcinsellerin dernek kurması ahlaka aykırı mıdır?

Lambdaistanbul için kapatma davası açılıyor

Lambdaistanbul kapatılmıyor

2006’nın en şugar olayı – Türkiye

‘Kaos GL ‘ahlaka aykırı’ değildir!’

Pembe Hayat'ı kapatmaya ret

Savcı: Gökkuşağı Derneği Kapatılmaz

Valilik’ten Gökkuşağı Derneği’nin kapatılması talebi

Dava Açılmasına Yer Olmadığı Kararı