İnsan Hakları / Sağlık

Sosyal hizmet uzmanları: LGBTİ’lere ayrımcılıkla mücadele, sorumluluğumuz!

Cuma, 9 Ocak 2015
Haber: Kaos GL
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği: “LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye yönelik bir sosyal politikamızın olmamasından dolayı büyük bir kaygı duymaktayız.”
 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Eylül Cansın’ın ardından yazılı bir açıklama yayınlayarak, Türkiye’de LGBTİ’lere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin bir sosyal politikanın olmamasından dolayı kaygı duyduklarını belirtti.
 
Derneğin LGBTİ’lerin sosyal haklarına ilişkin ilk açıklaması olan metnin satırbaşları şöyle:
 
“Ayrımcılıkla mücadele meslekî sorumluluğumuz”
 
“LGBTİ bireylerin ihtiyaç duydukları tüm psikososyal destek hizmetlerini alabilmeleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çoğu kamu kuruluşunda hizmet veren sosyal hizmet uzmanlarına ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’ne başvurmalarını bekliyoruz.
 
“Bilindiği üzere sosyal hizmet mesleği insan hakları ve sosyal adaleti temel alan bir meslektir. Bu çerçevede insan haklarının bir gereği olarak ırk, etnik ve ulusal köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş medeni durum, siyasi görüş, dinsel inanç, zihinsel ya da fiziksel engel başta olmak üzere insana insan gibi davranılmasını engelleyen her türlü ayrımcılıkla mücadelenin mesleki sorumluluğumuz olduğunun farkında olarak;
 
“Her türlü ortak çalışmaya açığız”
 
“Ülkemizde ilk kez yaşanmadığını bildiğimiz fakat son günlerde medyatik bir malzeme haline getirilen trans bir bireyin intiharı nedeniyle kamuoyunda daha fazla gündeme gelen LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadeleye yönelik ülkemizin bir sosyal politikasının olmamasından dolayı büyük bir kaygı duymaktayız. Kendi bulundukları yerden, kendi inançlarına göre değil herkese insan hakları temelinde sosyal politika üretmenin kamusal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak yasa koyucu ve uygulayıcılardan LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, LGBTİ bireylerin toplumda cinsel yönelimleriyle yaşamalarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasına yönelik bir sosyal politika talep ediyoruz.  Talebimizin gerçekleştirilmesi için daha önce meslek örgütümüzden katkı istendiğinde destek verdiğimiz çalışmalara ek olarak meslek örgütü olarak toplum düzeyinde çalışmalar, meslek elemanlarının LGBTİ bireylere yönelik destek kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim programları başta olmak üzere mesleki çalışmalar yürüteceğimizi ve her türlü ortak çalışmaya açık olduğumuzu gerek Kamu Kuruluşlarına gerek sivil toplum örgütleriyle paylaşmak istiyoruz.
 
“LGBTİ yurttaşlarımızın, kendileri için verilebilecek kamusal hizmetler  politikasızlık nedeniyle kısıtlı olmakla beraber, LGBTİ bireylerin ayrımcılığa uğramasının önlenmesine yönelik model geliştirilene kadar, ihtiyaç duydukları tüm psikososyal destek hizmetlerini alabilmeleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çoğu kamu kuruluşunda hizmet veren sosyal hizmet uzmanlarına ve Derneğimize başvurabileceklerini, haklarının korunması ve geliştirilmesi için sosyal hizmet uzmanlarının mesleki sorumluluk çerçevesinde yardımcı olabileceklerini belirtmek istiyoruz.”