İnsan Hakları / Aile

Aile Bakanı eşcinselliği tercih sanıyor!

Perşembe, 29 Ocak 2015
Haber: Kaos GL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, bakanlığa gelen başvurularda cinsiyet ve “tercih”lere yönelik bir istatistikleri olmadığını belirtti.
 
CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik ayrımcılık ve şiddetle ilgili bilgi edinme başvurusunu yanıtlayan Bakan İslam, “dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen bütüncül sosyal politikalar” ürettiklerini iddia etti.
 
Aile Bakanı uluslararası terminolojiyi gözetmiyor
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İslam, LGBT ifadesine tek bir kez bile yer vermediği yanıtında “cinsel yönelim” yerine “tercih” kelimesini kullandı.
 
Bakanlığa bağlı Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’na gelen başvurularda talep üzerinden işlem yapıldığına dikkat çeken İslam, “cinsiyet ve tercihlerine yönelik oluşmuş herhangi bir istatistik bulunmamaktadır” ifadesinde bulundu.
 
Uluslararası belgelerde, kişinin gönüllü bir seçimi olduğunu ima eden “cinsel tercih” yerine kişinin değişmeyen bir özelliği olarak “cinsel yönelim” ifadesi kullanılmaktadır.
 
Ailenin Korunması Kanunu ayrımcılığı görmezden geliyor
 
İslam, LGBT’lerin aile içi şiddete karşı şikâyette bulunmalarını kolaylaştırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin soruya ise Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da ayrımcılık unsurunun yer almadığı yanıtını verdi.
 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, translara yönelik sosyal içerme politikalarından LGBT’ler için ayrılmış sosyal yardım miktarına, LGBT intiharlarıyla mücadeleden çocuk, genç, yaşlı ve engelli LGBT’lerin özel ihtiyaçlarına yönelik özel programların olup olmadığına kadar kapsamlı iki bilgi edinme başvurusunda bulundu.
 
Tanal’dan İslam’a: LGBT’lere yönelik sığınma evi planınız var mı?
 
Tanal, geçtiğimiz Kasım ayında Bakan İslam’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi de vermiş, ancak karşılıksız kalma olasılığını göz önüne alarak aynı soruları kanunen yanıtlanma zorunluluğu bulunan bilgi edinme başvurusu yolu ile de Bakanlık’a iletmişti.
 
Tanal’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’a yönelik iki bilgi edinme başvurusundaki sorular şöyleydi:
 
1 - Bakanlığınız bünyesinde, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans yurttaşların sorunlarının ele alınması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin konuya dair ulusal ve uluslararası sorumluluklarının yerine getirilmesi için ne gibi faaliyetler yürütülmektedir?
2 - Bakanlığınızın Alo 183 - Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ve Alo 144 - Sosyal Yardım Hattı’na bugüne kadar hangi sayıda ve konularda lezbiyen, gey, biseksüel, trans kişi veya yakını başvurmuştur?
3 - Alo 183 ve Alo 144 hatlarında çalışanlar da dahil olmak üzere, Aile ve Toplum Hizmetleri ile Sosyal Yardım teşkilatı bünyesinde hizmet veren personele yönelik, LGBT kişilerin insan hakları, sorunları ve çözüm yolları ile ilgili herhangi bir eğitim çalışması yürütülmekte midir?
4 - Bakanlığınız aile içi ve hane içi şiddete karşı yaptığı çalışmalarda, LGBT çocukların ve yetişkinlerin maruz kaldığı sistematik şiddete ilişkin veriler araştırılmakta ve ele alınmakta mıdır?
5 - Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans yurttaşlara ilişkin sosyal önyargıların kamu kuruluşlarında ve görevlilerinde de gözlemlendiği düşünüldüğünde, LGBT kişilerde sıklıkla görülen kamu yönetimine ve adalet sistemine karşı derin güvensizlik ve korkuyu aşmak üzere, Bakanlığınız LGBT yurttaşların aile içi şiddete karşı ve sosyal yardım talebinde bulunmaları için şikâyette veya başvuruda bulunmalarını kolaylaştırıcı ve özendirici herhangi bir faaliyet planlamakta mıdır?
 
1 - Diğer istihdam olanaklarının çok büyük ölçüde engellenmesi ve trans yurttaşların çoğunun kayıt dışı seks işçiliği yapmak zorunda bırakılması durumuna karşı Bakanlığınızın bir sosyal politikası var mıdır? Bu kişilerin yoksulluk döngüsünden çıkabilmeleri için, bu kişileri hedef alan ve onların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş sosyal koruma ve sosyal içerme politikaları öngörülmekte midir?
2 - Mevcut sosyal yardım ve sosyal koruma hizmetlerinden hangileri LGBT kişilerin mağdurlaştırılmadan çekinmeden kullanması için uygun ve elverişlidir? Sosyal yardım ve sosyal koruma harcamalarının hangi kısımları ve ne kadarı LGBT kişilerin faydalanabileceği hizmetlere ve desteklere ayrılmıştır? Bu bütçenin ne kadarının LGBT topluluğundan kişiler tarafından kullanıldığı bilinmekte midir?
3 - İsveç ve İngiltere’de yapılan araştırmalara göre LGBT çocuklar ve gençlerde görülen intihar oranları, heteroseksüellere göre 5 ila 10 kat fazladır. Bakanlığınız böylesi intiharlar ile mücadele etmek adına herhangi bir girişimde bulunacak mıdır? Böyle bir girişim ve faaliyette bulunuldu ise hangi aşamadadır?
4 - Bakanlığınız bünyesindeki kurumlarda sosyal hizmet himayesinde bulunan çocuk, genç, yaşlı ve engelli LGBT yurttaşların özel ihtiyaçlarına yönelik hangi programlar yürütülmektedir? Kadınlara hizmet sunan kurumlardan eşcinsel, biseksüel ve trans kadınlar ne ölçüde faydalanabilmektedir?
5- LGBT bireyler için de herhangi bir sığınma evi yapılması planlanmakta mıdır?