Yaşam

IV. Uluslararası Feminist Forum 14-15 Mart’ta

Perşembe, 5 Şubat 2015
Haber: Kaos GL

Kaos GL’nin düzenlediği Uluslararası Feminist Forum’un dördüncüsü 14-15 Mart’ta Ankara’da yapılacak

Kaos GL Derneği bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Feminist Forum’da farklı ayrımcılıklara maruz kalan kesimleri, feminist perspektiften “siyaset nedir? özelde kadınların genelde LGBT’lerin siyasete katılım ve siyasetteki temsilleri ne anlama gelir?”, mevcut eril alan içinde “heteroseksizme karşı mücadelede feminizm ve queer yoldaşlığı” nasıl ilerler ve “kadın yayıncılık deneyimleri patriarkanın ve heteroseksizmin dönüşümünde nasıl bir rol oynar?” soruları üzerinden tartışmaya çağırıyor.

HKB’deki oturumlardan uluslararası foruma
 
Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında 2006’dan beri düzenlenen “Feminist Forum”, 2012 yılında uluslararası bir foruma dönüştü. Her yıl belirli bir tema üzerinden feminist hareketle birlikte yol alan Feminist Forum, özelde feminist/kadın hareketinin cinsiyetçilik ve heteroseksizm karşıtı mücadelesinde nasıl ortak bir söylem ve pratik geliştirilebileceğini, feministlerin LGBT’lerle örgütsel ve ideolojik ilişkilerini tartışıyor.
 
Uluslararası Feminist Forum’un ilki, 2012 yılında, “hızla muhafazakârlaşırken ne yaptığımıza, nasıl yaptığımıza, nerede durduğumuza bakmak?” başlıklı çağrıyla yola çıktı. 2012 yılında feminist hareketlerin, gittikçe muhafazakârlaşan siyasal yapılar içerisinde nerede durduklarını, durdukları yerlerde nasıl durduklarını, muhafazakâr karar alma mekanizmalarıyla nasıl ilişkilendiklerini masaya yatırdı.
 
2013 yılında ikincisi düzenlenen Uluslararası Feminist Forum’da Kaos GL, feminist politikanın marjinalleştirilmesinin karşısına feminist bir sözle çıkmak için yola çıktı. Bu bağlamda da Kaos GL, “dünya genelinde ve Türkiye’de siyaset alanı liberalizmle muhafazakârlık arasına sıkıştırılmışken haklarımızı aramanın yollarını feminist politika içerisinden kurmak mümkün” diyerek hak taleplerimizde kimliklerimizden vazgeçmeden ama kimliklerimize de kilitlenmeden bir arada yaşamanın çaresini soruşturmayı amaçladı.
 
2014 yılında üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Feminist Forum’da ise Kaos GL, “‘özel olan politik’se feminist politika nerede?” sorusu üzerinden feminizmin bugün geldiği aşamayı, bu aşamanın içerisinde yeşerdiği, işlediği ve sınırlandırıldığı tarihsel-toplumsal bağlamı, eril toplumsal-siyasal yapılar içerisinde feminizmin lağvedilmesine yönelik girişimleri, bu girişimler karşısında feminizmin bugünkü anına özel duruşun nerede, nasıl kurulduğunu, kurulabileceğini masaya yatırmayı amaçladı.
 
IV. Uluslararası Feminist Forum’la ilgili her türlü bağlantı için: ezgi.kocak@kaosgl.org
 
2012 yılından bu yana Uluslararası Feminist Forum’un çağrı metinleri, Kaos GL Derneği Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Simten Coşar tarafından kaleme alınmaktadır.