Yaşam / Din/İnanç

AİHM’den zorunlu din dersine son nokta

Çarşamba, 18 Şubat 2015
Haber: Kaos GL
Türkiye hükümetinin, AİHM’nin din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmasını isteyen kararına yaptığı itiraz reddedildi.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) zorunlu din ve ahlak kültürü dersini almak istemeyen öğrencilerin acilen bu dersten muaf tutulmalarıyla ilgili kararında, Türkiye’nin itirazını reddetti.
 
Hürriyet’in haberine göre, 2011’de açılan ‘Mansur Yalçın ve diğerleri’ davasında 16 Eylül 2014’te oybirliğiyle aldığı kararla ilgili mahkemenin temyiz organı olarak görev yapan Büyük Daire, Türkiye’nin itirazını kabul etmedi.
 
Davada, mahkeme Türkiye’nin öğrencilerin muafiyetini sağlayacak yeni bir sisteme geçmesini talep etmişti. Ankara’nın son günde yaptığı itirazı reddeden mahkeme,  kararla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.
 
AİHM’in itirazı reddiyle muafiyet kararı da nihai nitelik kazanmış oldu. Temyiz süreci kapanan dava nihai hal aldığından Ankara, kararın gereklerini yerine getirme ve dikkat çekilen mağduriyetleri giderme konusunda adım atmak zorunda.
 
Reform çağrısı yapmıştı
 
Mahkemenin, Ankara’dan 14 kişinin 2011’de açtığı davada oy birliğiyle aldığı kararda, “Türkiye daha fazla geciktirmeden, ailelerin dini ve felsefi inançlarını açıklamak zorunda bırakılmadıkları bir muafiyet sistemi gibi, sorunun giderilmesine dönük imkanları ortaya koymak zorundadır” ifadeleri kullanılmıştı.
 
Hristiyan ve Musevi öğrencilere zorunlu din derslerinden muaf tutulma hakkı tanındığına işaret eden AİHM, Alevilere bu hakkın tanınmadığını fakat öğrencilerin dersten muaf tutulması için inançlarını açıklamak zorunda olmamaları gerektiğine vurgu yapmıştı.
 
Kararda, Türkiye’de din ve ahlak kültürü kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin ‘yetersiz‘ olduğu belirtilip, devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde ‘yansız ve tarafsız olma yükümlülüğü‘ hatırlatılmıştı.
 
Ne olmuştu?
 
Bundan önce Alevi inancına mensup aileler, çocuklarının Sünni İslam inancı temel alan din derslerine katılmaya zorlandıkları gerekçesiyle, 2005’te Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurmuş ve ders müfredatının kendi inançlarının da temsil edilebilmesi için yeniden düzenlenmesini istemişlerdi.
 
Olumsuz yanıt gelince başvuru aileler ve Ankara İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Ancak bu mahkeme de, din kültürüyle ilgili ders kitaplarını inceledikten sonra Aleviliği bir inanç değil bir kültür ve geleneğe indirgeyen bilirkişi raporuna dayanarak başvuruyu reddetmişti.
 
Danıştay da 2 Ağustos 2010’da yapılan itirazı geri çevirince başvuru, AİHM’e taşınmıştı.