İnsan Hakları

Hapishanelerdeki yayın yasakları son bulmalıdır!

1 Eylül 2015
Haber: Kaos GL

Kaos GL, Leman, Penguen dergileri ve Voltaçark kitabının hapishanelerde yasaklanmasının ardından 21 insan hakları örgütü ortak açıklama yaptı.

İnsan hakları örgütleri hapishanelerdeki keyfi yayın yasaklarına karşı ortak basın açıklaması yayınladı. Aralarında Kaos GL’nin de olduğu 21 insan hakları oluşumu, “Mahkemeler tarafından hakkında toplatılma ve yasak kararı verilmeyen bütün yayınlara her bir Türkiye vatandaşı gibi mahpuslar da ulaşabilmelidir” dedi.

Son günlerin yayın yasakları

Açıklama son günlerde yaşanan yayın yasakları şöyle özetlendi:

“Son günlerde hapishanelerde yayın yasaklarına dair haberler basına yansıyor. Leman, Uykusuz ve Penguen dergileri “sakıncalı” olduğu gerekçesiyle Kandıra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne alınmadılar. Kaos GL dergisi, “müstehcen yazı ve yorumlar kapsadığı” gerekçesiyle Bafra T Tipi Kapalı Hapishanesi idaresi tarafından engelledi. LGBTİ mahpusların anlatımlarının derlendiği Voltaçark adlı kitap gönderildiği birçok hapishane tarafından kabul edilmedi. Çok değil bir kaç ay önce de mahpuslara ziyaretçileri tarafından getirilen veya posta yoluyla gönderilen süreli yayınlar (çoğunlukla dergiler) engelleniyor ve mahpusların, bu yayınları paralarını kendilerinin ödemesi ve görevli infaz koruma memurları tarafından bayiden alınması koşuluyla temin edebileceğini belirtiliyordu.”

“İnsan hakları ile bağdaşmıyor”

Hapishane idarelerine Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 62. Maddesi uyarınca “keyfi” olarak nitelendirilebilecek bir tasarruf hakkı tanındığını belirten örgütler, “Bu yasa maddesi sayesinde, bir yayın mahkeme kararıyla yasaklanmamış olsa dahi hapishane idaresi bu yayının “kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne” veya “müstehcen” olduğuna karar verirse bu yayını hapishane sınırları içerisinde yasaklama hakkına sahip olabilmektedir. Bu durumun kendisi “keyfiyet” yaratmaktadır” dedi.

“Bir yayını, hapishane dışında yasak değilken hapishanede yasaklamak ve bu yasak kararının ilk derecede olsa dahi karar vericisi olarak hapishane idaresini belirlemek kanuni olsa dahi insan hakları ile bağdaşmaz” diyen örgütler açıklamanın geri kalanında şunları belirtti:

“Yayınlara ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı”

“Kaldı ki, hapishane idarelerine tanınan bu keyfi tasarruf hakkı nedeniyle bazı yayınlar bazı hapishanelerde yasaklanırken diğer hapishanelerde serbest olabilmekte ve standart bir yaklaşım da sergilenmemektedir.

“Mahpuslara yönelik bu çifte standart, iktidarların kendi anlayışları doğrultusunda mahpusları standardize etmeye yönelik yaklaşımları ve hapishane idarelerine tanınan keyfi tasarruf hakkı kabul edilebilir değildir. Mahkemeler tarafından hakkında toplatılma ve yasak kararı verilmeyen bütün yayınlara her bir Türkiye vatandaşı gibi mahpuslar da ulaşabilmelidir. Bu nedenle bu çifte standardı ve keyfiyeti ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli ve mahpusların süreli ve süresiz yayınlara ulaşabilmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.”

İmzacı örgütler: Bilgi Üniversitesi Gökkuşağı LGBTİ oluşumu, Dışarıda Deli Dalgalar, Engelli Kadın Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Görülmüştür, Hebun LGBT Derneği, Hevi LGBTİ Derneği, İHD Merkez, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Kaos GL, Keskesor LGBTİ Oluşumu, Lambda İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, LİSTAG, Mahsus Mahal, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Pembe Caretta LGBTQ Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Derneği (SPoD), Türkiye İnsan Hakları Derneği (TİHV), Trabzon Mor Balık LGBT Oluşumu, Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (Tuhadfed)

İlgili haber:

Bafra Cezaevi’nde Kaos GL Dergi sansürü