Medya

İnternette Feminist Prensipler tartışıldı

Pazartesi, 14 Eylül 2015
Haber: Kaos GL

Kaos GL’nin Türkçeleştirdiği İnternette Feminist Prensipler, ‘Sanalcılar Buluşması’nda tartışıldı.

Kaos GL Derneği’nin internet özgürlüğüne ilişkin ağ oluşturmak için yaptığı “Sanalcılar Buluşması”nın ilk günü İnternette Feminist Prensipler’in tartışılmasıyla sonlandı. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) salonunda 12 Eylül günü yapılan etkinlikte Kaos GL’nin geçtiğimiz günlerde Türkçeleştirdiği metin LGBTİ aktivistleriyle paylaşıldı.

İki oturumdan oluşan atölye çalışmasının ilk oturumun şu önermeler tartışıldı:

*İnternette anonimlik problemdir çünkü suçluları korur.

*Genç insanların interneti sadece oyun için kullanmasına üzülüyorum.

*Porno kadın bedenini metalaştırır, kadının ezilmesi ve sömürülmesinde araçtır.

*LGBTİ hareketinin eylemliliği açısından sosyal medya en büyük araçlardan birisidir.

*Porno, taciz ve tecavüz gibi suçları normalleştirerek cinsel suçları görünmez kılar.

Atölyenin ikinci oturumunda ise katılımcılar gruplara ayrıldı. Her grup İnternette Feminist Prensipler’in “ifade özgürlüğü”, “ekonomi” ve “erişim” gibi konuları içeren maddelerini tartıştı.

*“Sanalcılar Buluşuyor” Kaos GL Derneği’nin de partneri olduğu APC’nin “İnternet ve Cinsel Haklar” projesi kapsamında İsveç Kalkınma Ofisi SİDA tarafından desteklenmektedir.

**Bu etkinlik Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (DİHAA) tarafından finansal olarak desteklenen Nefret Etme Projesi kapsamında Pembe Hayat ve Kaos GL Dernekleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

İlgili haber:

İnternette ne kadar engelleniyoruz?

88 bine yakın internet sitesi engelli!