İnsan Hakları / Sağlık

İnsan hakları savunucularına psiko-sosyal destek başlıyor

Cuma, 18 Eylül 2015
Haber: Kaos GL

Kaos GL ve TOHAV, insan hakları savunucularına dönük psiko-sosyal destek programı başlattı. Travma Rehabilitasyon Merkezi’nde grup psikoterapisi için gruplar oluşturulacak.

Kaos GL ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) insan hakları savunucularının güçlendirilmesi için psiko-sosyal destek çalışması başlattı. Çalışmanın temel amacı insan hakları savunucularının psiko-sosyal ve hukuki kapasitelerini güçlendirmek.

Kurumlar bu çalışma kapsamında, tükenmişlik sendromu ve ikincil travmanın, sosyal destek yöntemleriyle hafifletilmesini ve travma ile baş etme yöntemleri hakkında farkındalık yaratılmasını hedefliyor.

Bu amaçla TOHAV adresinde bulunan Travma Rehabilitasyon Merkezi’nde grup psikoterapisi için gruplar oluşturulacak. İlk grup, çalışmalarına Ekim ayı itibariyle başlayacak. Haftada bir olmak üzere 5 oturum yapılacak.

Kayıt ve detaylı bilgi için 0 212 293 47 70-71 telefon numarasından veya tohav@mynet.com mail adresinden TOHAV’a ulaşmak gerekiyor.

İkincil travma nedir?

Kaos GL ve TOHAV’ın çalışma öncesinde yayınladıkları bilgi notunda ikincil travma şöyle özetleniyor:

“Kısaca özetlemek gerekirse; travma mağdurlarının anlattıkları sonucunda yaşananlara şahit olma, onlarda gördükleri travmatik izlerden ötürü ikincil travmaya uğrama, en sık ‘yardım edenler’ diye adlandırılan grupta görülmektedir. Gönüllünün/çalışanın ikincil travmaya uğraması; sürece, iş yoğunluğuna ve kendi özel yatkınlığına bağlıdır. İnsan hakları alanında çalışan gönüllü, profesyonel ve aktivistlerin, mağdurlara yardım etme sürecinde tanıklıklarına bağlı olarak ikincil travmaya maruz kalmaları ve yanı sıra tükenmişlik duyguları yaşamaları sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Genellikle mağdur gruplarla çalışan insan hakları savunucularının, aktivistlerin kendi kişisel kaynaklarını/sosyal ilişkilerini ve/veya profesyonel destek mekanizmalarını devreye sokmadıkları/sokamadıkları durumlarda ortaya çıkan ve birbirini izleyen bu durumlar, ciddi sorunları beraberinde getirebilir.

“Sözü edilen olumsuz sonuçların oluşmasını önlemek, onarıcı müdahalelerde bulunabilmek grup psikoterapisi ile mümkün olabilmektedir. Birçok başka durumda olduğu gibi travma tedavisinde/rehabilitasyonunda grupla çalışmak çok daha iyi sonuçlar verebilir. Grup sayesinde kişi yalnız olmadığını, benzer zorlanmaları, sıkıntıları, baş edememe durumunu sadece kendisinin yaşamadığını görme şansına sahip olur. Farklı baş etme becerilerini görme, örnek alma ve örnek olma deneyimlerini yaşar. Değişik teknikler aracılığı ile sözel ve sözel olmayan ifade kanalları açılır, gruptaki tanıklıklar ve grubun desteği ile aynı zamanda iyileşme imkânı ortaya çıkar.”