İnsan Hakları / Mülteci

Genç mültecilere cinsel sağlık eğitimi verilecek

Çarşamba, 7 Ekim 2015
Haber: Kaos GL

Genç Mültecileri Destekleme Projesi, İnsani Yardım Gerektiren Durumlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi başvuruları başladı.

Genç Mültecileri Destekleme Projesi; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Yuva Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığıyla gençlik alanında yürütülen bir güçlendirme projesidir. Proje ile 18-30 yaş aralığındaki Suriye’den gelen genç mültecilerin ve yerelde yaşayan Türkiyeli gençlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımları ile güçlendirilmesini ve bu yolla gençlik alanında sosyal etki oluşturulmasını amaçlanıyor.

Projenin ilk aşamasında Suriyeli ve Türkiyeli gençler proje ortaklarının uzman ve teknik desteğiyle; kriz ve olağanüstü durumlar, cinsel sağlık, üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, erken evlilikler ve eğitim becerileri konularında Y-PEER insani yardım gerektiren durumlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı akran eğitici eğitimi standartları çerçevesinde 7 günlük kapsamlı bir eğitici eğitimi alacak.

Bu eğitimin ardından ikinci aşamada ise eğitici eğitimine katılan gençler, deneyimsel öğrenme ve formel olmayan öğrenme yöntemlerini kullanarak çeşitli şehirlerde gerçekleştirilecek yaygınlaştırma eğitimlerinde eğitici olarak ve eğitsel kutu oyunu oturumlarında oynatıcı olarak sorumluluk alacaklardır.

İnsani Yardım Gerektiren Durumlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Akran Eğitici Eğitimi 22-28 Ekim 2015 tarihlerinde Hatay’da yapılacaktır. Eğitim süresince Türkçe ve Arapça simultane çeviri imkânı sağlanacaktır.

Nasıl katılabilirim?

22-28 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Akran Eğitici Eğitimi:

  - 18-30 yaş arasında olan;

  - Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında çeşitli illerde gerçekleştirilecek olan akran eğitimlerine katılacak;

  - Bu alanda Y-PEER standartları çerçevesinde kendini geliştirmeye, bu proje ile gönüllü olarak çalışmaya devam etmeye ve bu projenin gelişimine katkıda bulunmaya istekli;

  - 2016 yılı sonuna kadar bu çalışmalara ayıracak zamanı olan (ki bu en az üç tane 2 günlük Akran Eğitimi'nde eğitmen olarak bulunmak, Barış Zamanı Kutu Oyunu’nu en az 5 kez oynatmak ve bunun için tüm hazırlık süreçlerine katılmak anlamına gelmektedir);

  - Toplum Gönüllüleri Vakfı ve bu alanda çalışan başka sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde de çalışabileceğine inanan ve gerçekleşecek diğer proje, eğitim, etkinlik, savunuculuk vb. çalışmaların ekiplerinde -zamanı elverdiği ölçüde- sorumluluk alabilecek olan;

  - Y-PEER ve bu alanda çalışan başka sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası eğitimlerine katılmaya ilgi duyan;

Suriyeli ve Türkiyeli gençlerin başvurusunu bekliyor.

Eğitim için gerekli olan ulaşım, konaklama ve yemek masrafları Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Detaylı bilgiye şuradan ulaşabilirisiniz.  

Başvurular için en geç 8 Ekim 2015 Perşembe günü saat 23.59’a kadar linkteki formun eksiksiz doldurulması yeterli olacaktır.