Kadın

18.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Ankara’da gerçekleşti

17 Kasım 2015
Haber: Kaos GL

Türkiye’de kadına yönelik aile içi erkek şiddetine karşı mücadele veren kadınların en geniş platformu olan Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 325 kadının katılımıyla tamamlandı. Toplantıya Kaos GL, Pembe Hayat, SPoD ve Kırmızı Şemsiye Dernekleri de katıldı.

Bu yıl, onsekizincisi düzenlenen Kurultay, "Erkek Şiddetine Karşı Kadınların Kolektif Gücü: Dayanışma ve Mücadele Alanlarımız" başlığı altında, 14-16 Kasım tarihlerinde Kadın Dayanışma Vakfı’nın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşti.

Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Pınar Çetinkaya’nın yaptığı açılış konuşması ile başlayan Kurultay tebliğlerin sunulması, atölye çalışmalarının gerçekleşmesi ve atölye sonuç bildirgelerinin sunulması ile devam etti.

Birinci gün, Ayça Kurtoğlu ve Hatice Erbay, “Yaşamak için Dayanışmaya ve Barışa İhtiyaç Duyuyoruz”; Feyza Çanaklı ve Ayşegül Taşıtman, “İstanbul Feminist Kolektif (İFK) Tarafından Hazırlanan ‘Hayatlarımıza Sahip Çıkıyoruz ’Raporları Ne Anlama Geliyor?”; Ayça Kurtoğlu ve Gökçe Bayrakçeken, “KYŞ ile mücadelede Ulusal Eylem Planının Yeri: Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma, Katılım ve İzleme”; Gökçeçiçek Ayata, “Birlikte Düşünme Denemesi: KYŞ ile Mücadelede İstanbul Sözleşmesi'ni Nasıl Kullanabiliriz?” başlıklı tebliğler sundular.

İkinci gün, 10 Ekim’de Ankara katliamında öldürülenleri anmak için bombanın patladığı yerde kısa bir anma gerçekleştirildi. Bombaların kadınların hayatlarına düştüğü ve kadınlar olarak savaşa karşı mücadele etmeye devam edileceğinin belirtildiği kısa bir konuşmanın ardından, kadınlar bombanın patladığı yere karanfiller bıraktılar. Anmanın ardından, “Kadın ve LBT Mahpuslarla Nasıl Bir Dayanışma?”, “Savaş ve Çatışma Ortamında Şiddetle Mücadele” , “Üreme ve Ürememe hakkımız: Kadın Cinselliğine Devlet Müdahalesi”, “Feminist Yöntemlerle Da(ya)nışma Merkezi”, “Feminist Yöntemlerle Sığınak”, başlıklı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kadınlar, ilk gün tebliğlerin ardından açılan tartışma konularını atölyelerde derinlemesine tartışma fırsatı buldu.

Üçüncü gün ise, atölye sonuç bildirgeleri sunuldu ve her bir atölye tüm katılımcıların katkısı ile yeniden tartışıldı. Atölye sonuç bildirgelerinden çıkan başlıklardan Kurultay Sonuç Bildirgesi’nin içeriği ve politik hattı belirlendi.

Kurultay Sonuç Bildirgesi, Kurultay bileşeni örgütlerin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ortak basın açıklaması olarak, 25 Kasım’da tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kurultay’da ayrıca, Savaş ve Çatışma Ortamında Şiddetle Mücadele Atölyesi’nin önerisi ile ablukaların ortadan kaldırılması, savaş ve çatışma ortamının sona erdirilmesi, kadınların müdahil olduğu barış politikalarının derhal gündeme alınması ve kalıcı barış ortamının sağlanması taleplerinde bulunan ve Türkiye’yi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran bir basın açıklaması da yapıldı. IŞID’in Pariste gerçekleştirdiği saldırıya da değinilen açıklamada, IŞİD terörünün ve zihniyetinin özellikle kadınlar için daha da fazla tehlike arz ettiği vurgulandı.

Kadınlar, Kurultay’ı, “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” ve “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak sonlardılar.

18 Yıldır Büyüyen Güç: Kadın Sığınakları Ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı

Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın ilki, farklı illerde aile içi şiddet alanında mücadele eden kadın örgütlerinin, kadınların, ilgili alanda görevli olan belediye ve kamu çalışanlarının bir araya gelip fikir alışverişinde bulunması, deneyimlerini paylaşması ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak politikalar geliştirebilmek amacıyla, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü etkinliği kapsamında 1998 yılında gerçekleştirildi. Bu tarihten itibaren, Kurultay her yıl farklı bir ilde, farklı konu başlıklarıyla gerçekleştirilmeye devam etti.

Kurultay, aile içinde kadına yönelik erkek şiddetine karşı mücadelenin güçlendirilmesini, sığınak ve danışma/dayanışma merkezlerinin kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşam kurmalarını sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerini, bu faaliyetleri feminist yöntemlerle gerçekleştirmelerini ve kadın örgütlenmeleri arasında dayanışma ve paylaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir. Kurultay, aynı zamanda şiddete maruz kalan kadınlara destek veren kadın örgütlerinin ortak politikalar belirleyebildiği kalıcı bir iletişim ve örgütlenme ağıdır. Bu ağa her yıl yeni kadın örgütleri dâhil olmaktadır.

Kurultay, aile içi şiddet alanındaki sorunların ve çözün önerilerinin konuşulduğu, kadın örgütleriyle kamu ve belediye çalışanlarının bir araya gelebildiği Türkiye’nin kadına yönelik şiddet alanındaki en geniş ve kesintisiz toplanmaya devam eden platformu olma özelliğine de sahiptir.

LGBT Dernekleri de kurultaya katıldı

kurultay'a Kaos GL, Pembe Hayat, SPoD ve Kırmızı Şemsiye'den temsilciler de katıldı. Kaos GL'den Seçin Tuncel, eşcinsel, biseksüel, trans kadınlar özelinde sığınakları şöyle değerlendirdi:

"Sadece LGBTİ'lere yönelik ayrıştırılmış mekânlar değil hâlihazırdaki sığınakların ve danışma merkezlerinin düzenlenmesini talep ediyoruz. Ayrı mekânların düşünülmesi tecrit ve ifşayı da beraberinde getiriyor.  Özellikle devlet tarafından yürütülen sığınaklarda buraya kabul edilen kadınlarında kriterlerinin LGBTİ ve Engellileri dışladığını görüyoruz. Bu politikalarla yürütülen merkezler trans kimlikler için zaten ulaşılmaz oluyor ve doğrudan kabul edilmiyor veya kabul edilmeyeceklerini düşündükleri için başvuru yapmıyorlar.  Lezbiyen, biseksüel kadınların bu merkezlere başvuru yaparken ayrımcılığa uğramamak ve dışlanmamak için yönelimlerinin gizlemek zorunda bırakılması raporlarda cinsel yönelim cinsiyet kimliği nedeniyle yaşanan şiddeti görünmez kılıyor. Kamu kurumlarında açık kimlikli eşcinsel,biseksüel kadınlar destek almak istediklerinde başvuru yaptıkları kamu kurumlarında tekrar ayrımcılığa uğrayabiliyor"

Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı Ana Bileşenleri

Adana Kadın Dayanışma Merkezi Ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

Adıyaman Yaşam Derneği (AKAYDER)

Antalya Kadın Danışma Merkezi Ve Dayanışma Derneği

Aydın Söke Kadın Sığınma Derneği

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Buca Evka-1 Kadın Kültür ve Dayanışma (BEKEV)

Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)

Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)

Diyarbakır Selis Kadın Derneği

Diyarbakır Ergani Selis Kadın Derneği

Diyarbakır Ceren Kadın Derneği

Fethiye Özgür Kadın ve Yaşam Derneği

Gökkuşağı Kadın Derneği

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

Kadın Dayanışma Vakfı

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

Mersin Bağımsız Kadın Derneği (BKD)

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

Muş Kadın Derneği (MUKADDER)

Muş Kadın Çatısı Derneği

Nevşehir Kadın Derneği

Şanlıurfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

Van Kadın Derneği (VAKAD)