Yaşam / Ekoloji

‘Medya sokak hayvanlarının tecrit edilmesini aklıyor’

Çarşamba, 6 Ocak 2016
Haber: Kaos GL

Hayvanlara Adalet Platformu, sokak köpeklerinin toplum için zararlı olduğunu iddia eden haberi dolayısıyla Show TV’yi kınadı. Sokak hayvanlarının tecrit edilmek istendiğine dikkat çekti.

Hayvan hakları savunucusu avukatların oluşturduğu Hayvanlara Adalet Platformu (HAD) kamuoyunu, insanları yanlış bilgilendirdiği ve hayvan düşmanlığı yarattığı gerekçesiyle Show TV’yi kınamaya davet etti.

Platformu temsilen Av. Mustafa Çakı tarafından yayınlanan basın bildirisinde,  2 Ocak tarihinde Show TV ana haber bülteninde “Özel Haber" başlığı altında, hayvan düşmanlığı yaratan bir başka haber yayınının yapıldığına, söz konusu televizyon kanalında daha önce de bu şekilde,  halkın sokak hayvanları hakkındaki algısını yanlış yönlendiren ve sokak hayvanlarını “toplum zararlısı” olarak gösteren pek çok haber yayınlandığına dikkat çekildi.

Sokak hayvanları hedef gösteriliyor

Açıklamada, medyanın hayvan hakları konusundaki güncel yaklaşımı da eleştirilerek,  yayın politikalarının çözüm üretmeyen devletin ve yerel yönetimlerin sorumluluğunu unutturan ve aklamaya çalışan bir nitelik kazandığı vurgulandı. Belediyeler eliyle yasa ve yönetmeliklere tamamen aykırı olarak gerçekleştirilen, toplama - tecrit işlemlerinin, barınak kavramının, süslü anlatımlarla meşrulaştırıldığı bir yayın politikasının tercih edildiği bildirildi.

Özellikle sokak hayvanlarını açıkça hedef gösteren ve tecrit edilmeleri gerektiğini öne çıkaran bu habercilik anlayışının, toplumun duyarlı tüm kesimlerinin ivedilikle müdahil olmasını gerektirecek bir forma büründüğü bildirilen açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“İlgili kanalın, magazinsel bir bakış açısı ile hayvan hakları ihlallerini meşrulaştıracak şekilde, hayvanların canlı bir varlık olduklarını önemsemeden ve yerel yönetimlerin gelinen noktadaki sorumluluklarını göz ardı ederek, sistematik biçimde sergilediği bu yayın politikasının tarafsızlığından söz edilmesi mümkün değildir.”

Hayvanlar tecrit edilmek isteniyor

Açıklamada İstanbul 6. İdare Mahkemesince mevzuata aykırılık gerekçesiyle iptal ettiği Kısırkaya Tesisi de hatırlatılarak şunlar belirtildi:

“Söz konusu kanalda son dönemde yoğunlaşan bu haberler,  hükümet yetkililerinin önceki dönemde hazırlanan ve kadük kalan yasa tasarısının yeni dönemde hayata geçirileceği yönündeki açıklamalarıyla ve İstanbul 6. İdare Mahkemesince mevzuata aykırılık gerekçesiyle iptal edilen Kısırkaya Tesisi için İBB yönetiminin (mahkeme kararlarına ve hukuka aykırı şekilde alt belediyelerle hayvan toplama konusunda protokol imza etme niyeti) karar ve uygulamaları ile birlikte değerlendirildiğinde; yayınlarda özel bir amaç gözetildiği net olarak gözlemlenmektedir.

“Bu yanlı ve amaçlı haberlerde nokta atışı şeklinde, sokak köpeklerinin toplum için zararlı-tehlikeli olduğu ve halkın bu hayvanların barınaklarda sağlıklı ve rahat koşullarda hayatlarını sürdürmesinden mutlu olacağı mesajı verildiği görülmektedir. Barınak kavramı süslü anlatımlarla yanıltıcı bir şekilde hayvanların ömürlük yuvası gibi gösterilmektedir.

“Kısırkaya ve benzeri tecrit alanları ile hayvanların öncelikle özgürlüklerini, sonrasında ise yaşam haklarını ihlal edecek sözde iyileştirme politikaları izlenmektedir. Hükümetin değiştirmek istediği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın 6. Maddesine göre belediyeler toplanılan hayvanı tedavi edip, kısırlaştırıp, küpeleyerek aldığı yere bırakmakla yükümlüdür. Yerel yönetimlerin yasaların getirdiği görevleri yerine getirmemesinden doğan sıkıntıların bedelini, hayvanların tecrit edilmesinde arayan ve bunu magazinleştirerek yanlı bir tutum sergileyen medya kuruluşlarının, medenilikten uzak gelişmemiş bir politika izlediği açıktır.”