İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

Kerestecioğlu Çalışma Bakanı’na LGBTİ’lere istihdamda ayrımcılığı sordu

Pazartesi, 7 Mart 2016
Haber: Kaos GL

HDP’li Filiz Kerestecioğlu Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’ya LGBTİ’lerin iş hayatında yaşadığı ayrımcılığı, bakanlığın bu alanda neden çalışmadığını ve transların iş bulamamasını sordu. Bakanlığın uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatı gereği bu ayrımcılığı önlemesi gerektiğini hatırlattı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, LGBTİ’lerin çalışma hayatındaki sorunlarıyla ilgili soru önergesi verdi. 

Kerestecioğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya bakanlığın LGBTİ’lerin istihdamda yaşadığı ayrımcılığa ilişkin çalışmaları olup olmadığını sordu, Avrupa Birliği (AB) mevzuatını hatırlattı.

Türkiye’de yaşayan LGBTİ’lerin pek çok alanda olduğu gibi çalışma hayatlarında da kimlikleri nedeniyle ayrımcılık yaşamaya devam ettiklerini belirten Kerestecioğlu önergede, “Çalışma hayatı, LGBTİ’ler açısından ayrımcı pratiklerin daha görünmez olmakla birlikte çok yoğun biçimde gerçekleştiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“LGBTİ’ler her yerde ancak özgür değiller”

Kerestecioğlu devlet dairelerinde, özel sektörde, okulda, mağazada, tamirhanede, LGBTİ işçiler ve emekçilerin olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“Ancak LGBTİ’lerin açık kimlikleriyle özgürce çalışma olanağının bulunduğu söylenemez. Bunun yanı sıra LGBTİ’lerin iş görüşmelerinde, işe alınma süreçlerinde de çok ciddi ayrımcılık yaşadıkları bilinmektedir. Çalışma sürecinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık, mobbing veya taciz vakalarıyla karşılaşan LGBTİ’lerin başvurabileceği koruyucu mekanizmalardan da söz etmek mümkün değildir. Ayrımcılıkla işe alım ve işten çıkarma süreçlerinde karşılaşabildikleri gibi düşük ücretle çalıştırılma, kıdem artırımından mahrum bırakılma, dışlanma gibi ayrımcı uygulamalara da maruz kalmaktadırlar.”

“Çalışma hakkı ve özgürlüğü en temel anayasal haklardandır”

“Çalışma hakkı ve özgürlüğü en temel anayasal haklardan biri iken LGBTİ’ler bakımından bu hakkın kazanılması için bir mücadele verildiğinden söz edilebilir” diyen Kerestecioğlu, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, antlaşmalar, tavsiye kararları, demokrasiyi, birey hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği ülkelerince imzalanmış anlaşmaların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadeleyi hedefleyen tedbir ve öneriler barındırdığını vurguladı ve ekledi:

“LGBTİ’lerin insan onuruna yakışır biçimde geçimlerini sağlayabilmeleri, özellikle iş imkanı bulmaktan yoksun bırakılan transların hayatlarını idame ettirebilmeleri için her türlü ayrımcılıktan arındırılmış çalışma yaşamına sahip olmaları gerekmektedir.”

“Bakanlığın projesi var mı? Yoksa neden?”

Kerestecioğlu Bakan’a şu soruları yöneltti:

  1. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks yurttaşların istihdam politikalarında içerilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanın yürütülmesi planlanmakta mıdır?
  2. LGBTİ’lerin çalışma yaşamına aktif dâhil edilmesini sağlayacak kota gibi pozitif ayrımcılık uygulamalarının geliştirilmesi düşünülmekte midir? Bakanlığınızın LGBTİ olduğu için işten atılan, kimliği nedeniyle işe alınmayan işçi ve emekçilerin maruz kaldıkları ayrımcılıklar sonucu sosyal ve ekonomik olarak dışlanmalarının önüne geçecek politikalar oluşturmak amacıyla yürütülen bir çalışması var mıdır?
  3. Bilhassa sosyal güvenceden yoksun olarak, zor ve sağlıksız koşullarda çalışmak durumunda kalan transların durumlarına dönük olarak bakanlığınızca hazırlanan projeler var mıdır? Var ise bunların içeriği nedir? Yok ise nedeni nedir?
  4. Bakanlığınızca uygulanan istihdam politikaları cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli eşitlik perspektifiyle ve AB mevzuatı ile uyumlu olarak yeniden gözden geçirilerek ayrımcılık karşıtı yönetmelikler ve başkaca önlemler aracılığıyla LGBTİ’leri çalışma hayatında güçlendirecek adımlar atılacak mıdır?