İnsan Hakları / Sosyal Hizmet

Neden ’LGBTİ ve sosyal hizmet’ diye bir ders yok?

Çarşamba, 9 Mart 2016
Haber: Kaos GL

Kaos GL’den Seçin Tuncel ve Koray Arkadaş, Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü’nün “Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri” dersine katıldı. Sosyal hizmet alanındaki heteroseksizmi anlattı.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü’nün “Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Örgütleri” dersi kapsamında “LGBTİ ve Sosyal Hizmet” paneli 7 Mart Pazartesi günü yapıldı. Yaklaşık iki saat süren ve tek oturum şeklinde yapılan etkinlikte önce konuşmacılar konuştu, yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı etkinlik daha sonra soru-cevap bölümüyle devam etti.

Yalova’da Kaos GL’den Seçin Tuncel ve Koray Arkadaş’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde “LGBTİ ve Sosyal Hizmet” konuşuldu.

Seçin Tuncel, LGBTİ kavramlarını açıkladıktan sonra LGBTİ ve Kaos GL’nin mücadele tarihini anlattı, LGBTİ’lerin ailelerine açılma süreçlerinde ve eğitim, sağlık, barınma, istihdam konularında yaşadıkları sorunları dile getirdi, askerlikte ve hapiste yaşanan insan hakları ihlallerini değerlendirdi. 

Koray Arkadaş ise sosyal hizmetin LGBTİ duyarlılığı kazanmak yerine heteroseksüelliği tek ve zorunlu yönelim olarak gören yapısını yeniden yapılandırması gerektiğine değindi. Sosyal bilimlerin cinsiyetçi, heteroseksist normlarla yapılandığını, sosyal hizmet uzmanlarının homofobik ve transfobik tutumlara sahip olduğunu, bu yüzden de LGBTİ’nin sosyal hizmet gündemine geç girdiğini ifade etti. LGBTİ bireylerin yaşadıkları sorunları azaltarak yok edecek bir sosyal hizmet yaklaşımına ihtiyaç olduğunun altını çizen Arkadaş, sosyal hizmet uzmanlarının öncelikle kendi rolleriyle, değerleriyle, cinsellikleriyle yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

“Her LGBTİ biriciktir”

Sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ müracaatçılar ile çalışırken güveni, güvenliği, gizliliği sağlamaları, müracaatçıların cinsel yönelimlerini gizli tutma isteklerine duyarlı olmaları, kendilerini anlatabilmeleri için zaman vermeleri, kimlik gelişimlerinin hangi aşamada olduğunu tespit etmeleri ve kurumdaki diğer çalışanların homofobik ve transfobik düşüncelerinin değişmesi için çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade eden Arkadaş şunları söyledi:

“LGBTİ olgusu ‘ve LGBTİ’ler’ diye araya sıkıştırılacak bir olgu değildir. Nasıl ki sosyal hizmette ‘Her çocuk biricik’, ‘Her engelli biriciktir’ ise yine LGBTİ konusunda ‘Her LGBTİ biriciktir’ anlayışı ile hareket edilmelidir. Sosyal hizmette neredeyse bütün demografik gruplarla ilgili en az bir ders var. Neden ‘LGBTİ ve sosyal hizmet” diye bir ders yok? Bunu sorgulamamız lazım.”

Konuşmalardan sonraki soru-cevap kısmında bir öğrenci Ahmet Yıldız davasıyla ilgili sorular sordu. Başka bir öğrenci engellilik ile LGBTİ konularının geçmişinde benzerlikler olduğuna, iki durumun da farklı zamanlarda topumda “dine aykırı” olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

*Bu etkinlik, Homofobiye Karşı Yerel Buluşmalar Küçük Hibe Fonu kapsamında İsveç Kalkınma Fonu (SİDA), Norveç Büyükelçiliği, Rainbow Solidarité destekleriyle gerçekleştirilmiştir.