İnsan Hakları / Mülteci

HDP’den cinsel saldırıya uğrayan mülteci kadın için soru önergesi

Pazartesi, 25 Nisan 2016
Haber: Kaos GL

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadrolu bir sosyal çalışma görevlisinin, hizmet verdiği bir mülteci kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi'nde çalışan kadrolu bir sosyal çalışma görevlisinin, hizmet verdiği bir mülteci kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesinde bulundu.

"Risk teşkil bir kişinin sosyal hizmet alanındaki görevinden açığa alınması gerekmez mi?"

Kerestecioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na şu soruları yöneltti:

1.           Iraklı Mülteci kadına cinsel saldırıda bulunduğu idda edilen meslek elamanı İ.A. hakkında Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü idari soruşturma açmış mıdır?

2.           Iraklı Mülteci kadının yaptığı suç duyurusundan sonra Cumhuriyet Savcılığı, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bir savunma istemiştir. Bakanlığınız, Savcılığa iletilen savunmanın içeriği ile ilgili İl Müdürlüğünden bilgi istemiş midir?

3.           Adı geçen meslek elamanının yaklaşık bir yıl önce de kadın iş arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu, tacize uğrayan kadın çalışanın idareye şifahen bildirdiği, idarenin olayı örtbas ettiği, İ.A. hakkında hiçbir işlem yapmadığı, aksine cinsel saldırıya uğrayan kadın çalışanın yerini değiştirerek tacize uğrayan çalışanın cezalandırıldığı iddaları Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır?

4.           Iraklı Mülteci kadına tacizde bulunduğu idea edilen İ.A’nın eşinin de İl Müdürlüğünde çalıştığı, Iraklı mülteci kadın ile ilgili yazışmalara ve dosyasına kolaylıkla ulaşabildiği, Iraklı kadının dosyasını kendilerine yakın olan personele havale ettiği iddiaları tarafınızdan araştırılmış mıdır?  Devlet memurluğu yükümlülüğüne aykırı bu davranışta bulunan kişi hakkında idari bir işlem başlatılmış mıdır?

5.           Iraklı mülteci kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddası ile yargılanan İ.A.’nın halen Sosyal Ekonomik Destek biriminde ilk müracaatta çalışmaya devam ettiği doğru mudur? Cinsel saldırı suçundan yargılaması devam eden ve diğer müracaatçılar açısından da risk teşkil bir kişinin sosyal hizmet alanındaki görevinden açığa alınması gerekmez mi?

6.           Iraklı Mülteci kadının Cumhuriyet Savcılığına başvurmasının ardından, AKP il teşkilatından bir kişinin ve İ.A. ile aynı kuruluşta ek ders karşılığı sosyolog ünvanıyla çalışan F. isimli bir kadının Iraklı kadını tehdit ettiği iddiaları araştırılmış mıdır?

7.           Iraklı kadın mülteciyi araç içerisine alarak şikayetinden vazgeçmesi konusunda tehdit eden ve İ.A. ile aynı kuruluşta ek ders karşılığı sosyolog ünvanıyla çalışan F. isimli kadın hakkında idari soruşturma açılmış mıdır?

8.           Iraklı mülteci kadının şikayetinden vazgeçmemesi üzerine Sosyal ve Ekonomik Destek yardımının asılsız gerekçelerle kesildiği, bunun üzerine de İ.A.’nın “yardım kesildiği için müracaatçının iftira attığı”nı öne sürerek isnat edilen suçlardan kurtulmaya çalıştığı iddiaları doğru mudur?

9.           Sosyal Ekonomik Destek Yönetmeliğinin Madde-5 (1) J bendinde belirtilen “Sosyal hizmet desteği ve ekonomik desteğin verilmesinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde hareket edilmesi, özel   hayatın gizliliğinin korunması kişilik haklarının ihlal edilmemesi…” konusunda kurumun gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini düşünüyor musunuz?

10.          T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2010/03 no’lu “Sığınmacı / mültecilere ait işlemler” konulu genelge kapsamında Iraklı Mülteci kadına ve iki çocuğuna bugüne kadar hangi sosyal hizmet modelleri uygulanmıştır?

11.          Bakanlığınız personeli İ.A tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen Iraklı mülteci kadın ve çocuklarına rehberlik ve psikolojik destek hizmeti sunulmuş mudur?

12.          Iraklı mülteci kadın ve çocukları için güvenli ve insan onuruna yakışır koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet çalışmalarından hangileri hayata geçirilmiştir?