İnsan Hakları / Sağlık

"LGBTİ’lerin sosyal hizmetlere ve sağlığa erişimi için mücadeleye devam edeceğiz!"

Pazartesi, 9 Mayıs 2016
Haber: Kaos GL

Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu, Urfa Balıklıgöl Hastanesi’nde LGBTİ’lerin sosyal hizmetlere erişimini konu alan etkinliğin afişinin panoya asılması ardından sergilenen homofobi şovuna tepki gösterdi.

Balıklıgöl Hastanesi’nin SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) panosuna asılan LGBTİ’lerin sosyal hizmetlere erişimini konu alan etkinliğin afişi, 4 Mayıs Çarşamba günü Urfa Balıklıgöl Hastanesi Başhekimliği ve başhekimin taşeron şirkette çalışan oğlu tarafından homofobik saldırıya uğradı.

Kaos GL Sosyal Hizmet Çalışma Grubu, yayınladığı basın açıklamasıyla bu saldırının hastanelerde LGBTİ’lerin gördüğü muamelelere ayna tuttuğunun altını çizdi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“15 Mayıs’ta Urfa’da sosyal hizmet uzmanlarına yönelik LGBTİ farkındalığını arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinliğin afişi Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde SES panosundan yırtıldı ve bu medya önünde homofobik bir şova dönüştürüldü.”

“17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) eşcinselliği zihinsel hastalıklar listesinden çıkardı. 1992’de bu karar ICD-10 (International Classification of Diseases-  Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması) listesine resmen kaydedildi. 1994 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü’ne üye tüm ülkeler yeni sınıflandırmayı kullanmaya başladı. 17 Mayıs Homofobi Karşıtı Gün dolayısıyla düzenlenen etkinliğin kendisinin homofobik bir saldırıya maruz kalmasını kınıyoruz.” 

“Türkiye’de tıp eğitiminde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanına ilişkin eğitimin verilmemesi, sağlık personelinin eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslere yönelik ayrımcı uygulamaları; eşcinsel, biseksüel, trans ve interkseksüellerin sağlık hakkına erişimini olumsuz yönde etkilemektedir. LGBTİ’leri konu alan etkinliğin afişine tahammül edemeyen Balıklıgöl Hastanesi Başhekimliği ve başhekimin taşeron şirkette çalışan oğlu tarafından sergilenen homofobik tepki ile aynı zamanda eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslere Balıklıgöl hastanesinde nasıl muamele edileceğine de işaret etmektedir.”

“LGBTİ’lerin sağlık hakkını tüm vatandaşlar gibi eşitlik içinde, ayrımcılığa maruz kalmadan kullanmaları için ilgili kamu hizmeti alanında örgütlenmiş bakanlık ve kamu idarelerinin kurumsal kapasiteyi oluşturmaları; homofobik davranışları sergileyen kamu personeli ve taşeron şirket hakkında gerekli soruşturmayı yapması gerekmektedir.” 

“Türkiye’de sağlık hizmetleri alanında ihtisaslaşmış, mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumluluklara sahip kurumlar (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) esas itibarıyla Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardır. Bu kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun bir sağlık sisteminin işler kılınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu yüzden LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın önlenmesi hem de LGBTİ’lerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak doğrudan sağlık personelinin görevidir. Sağlık Bakanlığı’nın doğrudan kendisinin yürütmesi ve yaygınlaştırmak için çaba harcaması gereken eğitime karşı gösterilen bu muameleye karşı harekete geçmesi gerekmektedir.”

“Cinsel yönelim veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle LGBT’lerin koruyucu ve tedavi edici hizmet süreçlerinde maruz kaldıkları ayrımcılık ve hak ihlallerini önlemek, ihlalleri sona erdirmek, sonuçlarını gidermek, tekrarlanmasını önlemek, adli ve idari yoldan takibini sağlamak ve diğer birçok hizmetin yürütülmesi için bu kapasiteye gereksinim duyulmaktadır. Bu noktada kamunun yetersiz, isteksiz kaldığı bu alanda LGBTİ’lerin sosyal hizmetlere ve sağlığa erişim hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz!”

Hastanelerde ayrımcılığa son!

Balıklıgöl Hastanesi'nde yaşanan homofobik saldırının ertesi gününde (5 Mayıs 2016), Ankara Çukurambar’da jinekolog olarak çalışan Cüneyt Genç sosyal medya hesabı üzerinden muayene için gelen trans kadının resmini çekerek teşhir etmişti. Doktorun transfobik paylaşımıyla ilgili Dr. Cüneyt Genç hakkında Pembe Hayat ve Kaos GL suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'de LGBT vatandaşların ve mültecilerin cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimlerinde karşılaştıkları sorunlar, eşitsizlikler ve ayrımcı uygulamalar ile mücadelede görev ve sorumluluğa sahip Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkı sunma amacıyla hazırlanan LGBT Hakları El Kitabı'na buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kurumunuza temin etmek için kkm@kaosgl.org adresine mail atmanız yeterli.