İnsan Hakları / Sağlık

SHUDER’den Diyarbakır ve Urfa açıklaması: Mücadeleye devam!

24 Mayıs 2016
Haber: Kaos GL

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Diyarbakır ve Urfa’da düzenlemek istedikleri LGBTİ etkinliklerinin hedef gösterilmesine ilişkin basın açıklaması yayınladı. Suç duyurusunda bulunduklarını ve hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Merkezi, Diyarbakır ve Urfa Şubelerinin LGBTİ çalışmalarına yönelik baskılara ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Sosyal hizmet uzmanlarının, meslek etik ilke ve değerleri çerçevesinde kendilerine, yardımına ve tavsiyelerine gereksinim duyan (cinsiyet, yaş, engelli olma, renk, ırk, toplumsal sınıf, dil din, siyasal görüş ve cinsel yönelim durumuna göre ayrım yapmaksızın) herkese mümkün olan en iyi hizmeti sunmakla yükümlü olduğunu hatırlatan dernek açıklamada şunları kaydetti:

“Bu çerçevede mesleki uygulamasını şekillendiren sosyal hizmet uzmanları ırk, etnik ve ulusal köken, renk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, medeni durum, siyasal görüş, dinsel inanç farkı, mental ya da fiziksel engeli nedeniyle insanlara, gruplara ya da belirli bir sınıfa yönelik ayrımcılığa karşı çıkmalı, bunlara yönelik baskıları önlemeli ve ortadan kaldırmalıdır.

“Genel merkezimiz ve şubelerimiz bu çerçevede diğer hizmet gruplarında olduğu gibi Sosyal Hizmet Alanında LGBTİ farkındalık eğitim programları düzenlemekte ve meslektaşlarımızın ve alan ilgililerin farkındalıklarının artarak mesleki uygulamalarını etik ilke ve değerler çerçevesinde yapmasını sağlamaya yönelik kapasite arttırma çalışmalarına devam etmektedir.”

Açıklamada Diyarbakır ve Urfa’da yaşananlar ise şöyle özetlendi:

“Ancak bu çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır Şubemizce meslektaşlarımız ve alandaki diğer meslek gruplarına yönelik planlanan mesleki eğitim çalışması nedeniyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz “meslektaşımız” olduğu iddia edilen şahıslar tarafından tehdit edilmiş, hedef gösterilmiş, çeşitli kesimlerce baskıya uğramıştır. Diyarbakır Şubemizce konu ilgili birimlere iletilmiş, ancak can güvenliği endişesiyle planlanan program iptal edilmiştir.

“Şanlıurfa Şubemizin ise “LGBTİ Tanımlar-Kavramlar, LGBTİ Hareketinin Türkiye'de ve Dünyada Gelişimi, Ayrımcılık İdeolojisi-Heteroseksizim alt yapısı, LGBTİ'lerle sosyal Çalışma - Sosyal Hizmet Vakaları”   adlı sosyal hizmet uzmanları ve alandaki diğer meslek gruplarına yönelik planladığı mesleki toplantıya dair Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne asılan afişi, Hastane Başhekiminin oğlu ve Hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından yırtılarak, çalışmaya izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Dernek çalışmalarının engellenmesi ve LGBTİ’lerin hedef haline getirilmesi nedeniyle şubemiz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Açıklamada, müracaatçılar ve toplum yararı için tahammülsüzlüğe dayalı zihniyetin ortadan kaldırılarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadeleye devam vurgusu yer aldı.

SHUDER, Diyarbakır şubelerinin mesleki faaliyetine karşı, mesleki etik ilke ve değerlere uygun hareket etmeyen üye olan meslektaşları hakkında “Onur Kurulu”nda işlem başlatacak. Şanlıurfa’da yaşanan olaylara dair başlatılan hukuki süreç ise Genel Merkez tarafından da izlenecek.