İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

Hollanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan sendikacılar İzmir’de buluştu

12 Haziran 2016
Haber: Kaos GL

Kıbrıs’ın kuzeyi, Hollanda, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’den homofobi ve transfobi karşıtı sendikacılar ve Kaos GL, İzmir Eğitim-Sen 2 No’lu Şube’de bir araya geldi.

Eğitim-Sen İstanbul 3 ve 6 No’lu Şube, İzmir 2 No’lu Şube LGBTİ Komisyonları, İzmir’den Eğitim-Sen üyeleri, Eskişehir ve Ankara Eğitim-Sen’den eğitim emekçileri, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kaos GL Eğitim ve Sendikal Çalışmalar grupları ve Hollanda’dan kamu ve özel sektör emekçi ve işçi sendikası FNV üyeleri İzmir Karşıyaka’da bulunan Eğitim-Sen 2 No’lu Şube’de buluştu.

Hollanda, Türkiye ve Kıbrıs’tan sendikacılar 5 Haziran Pazar günü Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ve Hollanda’da sendikal mücadele ve LGBTİ hareketini tartıştı.

Atölye’de FNV üyeleri Hollanda’daki güncel durumu aktardı. Sunumların ardından katılımcılar Kaos GL Sendikal Çalışmalar Grubu, Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonları ve FNV olarak üçe ayrıldı. Grup çalışmalarında İstanbul’daki atölyede ortaklaşılan sorular tartışıldı.

Kaos GL Sendikal Çalışmalar Grubu’nun yeniden şekillendirilmesi ve sendikalardaki LGBTİ komisyonlarının örgütlenmede sürekliliği sağlaması için yeni adımlar atması gerektiği kararlaştırıldı.