İnsan Hakları / Mülteci

LGBTİ mültecilerin sorunları Van’da tartışıldı

28 Haziran 2016
Haber: Kaos GL

2011 yılından bu yana Kaos GL ve Uluslararası Af Örgütü tarafından ortak düzenlenen “Türkiye’deki LGBTİ Mültecilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayı bu yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde Van’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Mülteci Hakları Merkezi, Ahtamara LGBTİ, Pozitif Yaşam Derneği, Sığınmacılarla ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Van Kadın Derneği ve EKOGENÇ Van Genlik ve Ekoloji Derneği’nin temsilcileri katıldı.

Çalıştayda ilk olarak Av. Hayriye Kara 19 Ocak 02 Şubat 2016 tarihleri arasında Kaos GL’nin 5 farklı uydu kentte (Denizli, Eskişehir, Adana, Mersin) İranlı LGBT mültecilerle  yapılan mülakatların (mülakatlara interseks beyanı olan biri katılmamıştır) sonucunu aktardı. Kara, uydu kentlerdeki günlük yaşama ilişkin sorunlar ile LGBT mültecilerin sağlık, barınma, çalışma hakkı gibi temel haklara erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra sığınma başvuru sürecinde mevzuat ve pratikte ne gibi sorunlar yaşandığına değindi. Ayrıca LGBT mültecilerin Türkiye’de kaldıkları süre zarfında maruz kaldıkları nefret ve ayrımcılığa ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Çalıştayın ikinci bölümde katılımcılar alana ilişkin tecrübelerini anlattılar. Dünyanın en büyük mülteci krizin yaşandığı bu dönemde, Türkiye en fazla mülteci nüfusunu barındıran ülke konumunda. Çalıştayda mülteciler içerisinde en dezavantajlı gruplar arasında yer alan LGBTİ mültecilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Katılımcılar 21 Haziran 2016 tarihinde, Afganistan’dan Türkiye’ye kaçarken yakalanan bir polis taradından darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki mülteci Afgan çocuk Lütfillah Tacik’in duruşmasına katıldılar. Duruşmada Kaos GL ve Ankara Barosu’nun katılma talebi reddedilirken ÇAÇAv’ın (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı) davaya katılma talebi kabul edildi.