İnsan Hakları

Öldükten sonra bedenlerimize ne tür müdahaleler yapılabilir?

Cuma, 16 Aralık 2016
Haber: Kaos GL

Ölü beden üstünden yürütülen politikalarla beslenen ötekilik deneyimlerinin paylaşıldığı Gömülme(me) Hakkı Çalıştayı’nda ölümden define hak ihlalleri tartışıldı.

Gömülme(me) Hakkı Çalıştayı, 10 Aralık Cumartesi günü Ateizm Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Akdeniz Belediyesi ve Kaos GL Derneği’nin katılımıyla gerçekleşti. Bağımsız avukatların, siyaset bilimcilerin, sosyologların ve hekimlerin de katıldığı çalıştayda ölü beden üstünden yürütülen politikalarla beslenen ötekilik deneyimleri paylaşıldı.

Çalıştay Silopi’de cenazesi 7 gün sokakta bekletilen Taybet İnan’ın davasını yürüten Av. Benan Molu’nun, takip ettiği davalarda hangi ihlaller üzerinden savunma kurduğunu anlatmasıyla başladı.

Program Çağlar Deniz Krematoryumlar’ın geç Osmanlı - erken cumhuriyette iç hukukta defin düzenlemeleri ve günümüzdeki başvurular; Gökçen Alpkaya’nın TCK’da defin düzenlemeleri sunumlarıyla devam etti.

Sivil toplum örgütü temsilcilerinin ve bağımsız katılımcılar katkılarıyla defin politikalarının tartışılması sonucu 3 ana alanda çalışmaların yürütülmesi kararına varıldı: Hukuk, tıp ve siyaset.

Çalışmaya katılan derneklerin hukuki sorun araştırması sonucu hukukçular; adli tıp ve halk sağlığı sorunlarının araştırması sonucu hekimler ile birlikte ortak bir dil ve savunuculuk faaliyetleri üzerine çalışmalar devam edecek.