İnsan Hakları / Sağlık

Kaos GL, Aralık ayında HIV farkındalığı için neler yaptı?

18 Aralık 2016
Haber: Kaos GL

Kaos GL Derneği, Aralık ayında HIV farkındalığı için​ bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

1 Aralık Perşembe

Liseli LGBTİ ile irene kafede HIV enfeksiyonu ve bulaş yolları atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede bulaş yolları, korunma, damgalama, ötekileştirme, 18 yaş altı çocukların tanı ve tedavi süreçlerinde aile baskısı ve ifşa konularını tartışıldı.

2 Aralık Cuma

Çankaya Belediyesi Hızlı Test Merkezi çalışanlarıyla bir ön görüşme yapıldı. Aynı gün Pembe Hayat Derneği’yle birlikte trans seks işçileriyle ev toplantıları düzenlendi. Ev toplantılarının gündemi bulaş yolları, korunma; trans seks işçileri arasında HIV ile yaşayanların ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla yaşayanların dışlanması ve ifşası tartışıldı. Katılımcıların geçmişten günümüze deneyimlerini aktardıkları toplantıda dışlanma sonucunda AIDS’e bağlı olarak yaşamını yitiren trans kadınların olduğu paylaşıldı.

3 Aralık Cumartesi

Neva Palas Otel’de gerçekleşen HIV Farkındalık Konferansı’nda damgalama, akran danışmanlığı, akran zorbalığı, Yunanistan örneği üzerinden Avrupa’da HIV  enfeksiyonu ve mücadelesi konuşuldu. Panelde Pozitif İz Oluşumu’ndan Yasin Erkaymaz, Positive Voice örgütünden Rafael Bilidas, bağımsız araştırmacı Furkan Hancıoğlu ve Kaos GL Derneği’nden Hasan Andreas Atik konuştu. Konferansın ardından Seks Positive Parti yapıldı.

4 Aralık Pazar

HIV ile yaşayan dostlarımızla buluşuyoruz!” etkinliğiyle Ankara’da yaşayan HIV ile yaşayanlar bir araya geldi. Toplantıda tanı alma süreçlerimizde yaşanan zorluklar, sosyal hayatta karşılaşılan engeller, sağlık kuruluşlarında yaşanılan ayrımcılık, ötekileştirme ve ifşa durumları ve bunlara karşı üretilen pratik çözümler üzerine tartışmalar yürütüldü.

6 Aralık Salı

Pembe Hayat Derneği’nde seks işçisi danışanlara danışmanlık hizmeti verildi. Burada korunma yollarından, tanı alma süreçleri ve sonrası hakkında bilgilendirme yapıldı, ilaca ulaşım ve düzenli takip/tedavinin önemi üzerine konuşuldu. Aynı gün Pembe Hayat Derneği ile ev ziyaretlerine devam edildi. Bu ziyarette trans seks işçileri ve partnerleri ile görüşmeler yapılarak, ilişkilerde korunmanın önemi, korunma yolları, test merkezleri ve düzenli test süreleri hakkında bilgi verildi.

8 Aralık Perşembe

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin LGBTİ’lerle Cinsel Sağlık Projesi’nin danışma kurulu toplantısına katılım gösterildi. Burada cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için önleyici tedbirler, akran eğitimleri, atölyelerde kullanılacak cinsiyetsiz dil konuları tartışıldı ve projenin LGBTİ kitle için uygun hale getirilmesi için stratejiler paylaşıldı.

10 Aralık Cumartesi

Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum kapsamında HIV Enfeksiyonu ve Sosyal Hizmetler atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede sosyal hizmetler uzmanları ve bölüm öğrencilerine HIV enfeksiyonu hakkında genel bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yaşlı bakım evleri ve HIV, tecavüz mağduru çocuklar ve HIV, 18 yaş altı çocuklar tanı ve tedavisi ile bu çocuklara sosyal hizmet desteğinin sağlanması; sosyal engellilik, akran danışmanlığı, sosyal dışlanma vaka incelemeleri yapıldı. Panelde Pozitif İz Oluşumu’ndan Yasin Erkaymaz ve Kaos GL Derneği’nden Hasan Andreas Atik sunum yaptı.

Aralığın ilk 10 günü e-posta, telefon ve yüz yüze olmak üzere toplam 24 kişiye  danışmanlık hizmeti verildi. Bunların 5’i e-posta yoluyla, 2’si telefon ile 17’si yüz yüze gerçekleşti.  Danışanların 2’sine test sonrası, 22’sine test öncesi danışma sağlandı

Aynı zamanda Kaos GL Derneği Aralık ayı için HIV enfeksiyonuyla ilgili sıkça sorulan sorular kitapçığı yayınladı ve dağıtımına başladı.

Danışma almak istiyorum

Kaos GL HIV/AIDS danışmanına pozitif@kaosgl.org adresine e-posta yollayarak ya da telefon ile 0543 762 6462'yi tuşlayarak hafta içi ve hafta sonu 9:00-18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.