İnsan Hakları / Eğitim

Antakya’da yeni bir ses: Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu

Cumartesi, 7 Ocak 2017
Haber: Kaos GL

Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı öğrencilerin artık bir topluluğu var: Kampüsün Renkleri LGBTİ!

Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki homofobi ve transfobi karşıtı öğrenciler topluluk kurdu.

“Kampüsü ve renklerini var edeceğiz”

Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu kuruluşunu Facebook sayfasından aşağıdaki metinle duyurdu:

“Stonewall’ün cüreti, Gezi’nin isyanı ile birleşti. Meşrulaşan ibneler, öz örgütlülüğünü kuruyor.
Antakya’da (Hatay), Mustafa Kemal Üniversitesi'de Kampüsün Renkleri olmaya geliyoruz. Seni de bekliyoruz!”

“Heteroseksizm ve patriyarkanın tarihsel ittifakını derinleştiren iktidar ve kapitalizm tarifleri, her geçen gün şiddetini arttırarak LGBTİ kimlikleri üzerinde meşrulaşmaktadır. Meşrulaşmanın gerçekliği üzerinden yaşam alanlarını yaratmaya çalışan LGBTİ hareketi, temelindeki özne kimliğin inşasına ulaşamadan hegomonya alanlarının esiri haline gelerek var olmuş ve var olacak “mücadele hattını sönümlendirmiştir.”

“Kimliğin dinamizmi içerisinde akışkanlığını koruyan politik çizgi; eril ve heteroseksist iktidar tarafından yeniden şekillendirilerek topluma “yenilenerek” pazarlanmıştır. Kimliğin tarafsızlığını var ederek kimliği nötrlemiş ve soyutlanan kimlik toplumsal bütünlük içerisinde yabancılaşmıştır. 
Yabancılaşma örneklerini sokaklarda, caddelerde, mahallelerde, üniversite kampüslerinde ve “akademik” eğitimlerde, görmekte ve her defasında bir kez daha yaşamaktayız.”

“Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu olarak verili öğretilere, kurulmuş düzene, normale, katliamlara, tecavüze alışmadık, alışmayacağız. Eril iktidarı toplumsallaştıran homofobiye, bifobiye, transfobiye karşı konumlanarak, kampüsü ve renklerini var edeceğiz.” 

“Bizler direnişin kuşağıyız. 
Bizler direnişin gökkuşağıyız.”

Kaos GL olarak Kampüsün Renkleri LGBTİ Topluluğu’nun kuruluşunu tebrik ederiz.