İnsan Hakları / Eğitim

Dönem başladı, ‘Queer Teori’ zili çalamadı!

Cuma, 17 Şubat 2017
Haber: Kaos GL

Kaos GL’den bu dönem “Queer Teori” dersinin açılamamasına ilişkin açıklama: Bu bir veda değil aksine bu güne kadar beraber yürüdüğümüz, eylediğimiz, düşündüğümüz hocalarımızla, öğrencilerimizle başka mecralarda eylemeye devam edeceğimizin ilanıdır!

Foto: Yıldız Tar, 17 Mayıs Homofobi Karşıtı Yürüyüş, 2015

Kaos GL Derneği Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ile birlikte 2013 yılından beri yürüttüğü “Queer Teori” dersine ilişkin açıklama yayınladı.

Akademisyenlerin KHK ile ihraç edilmesinin ardından dersin yapılamayacağını açıklayan dernek, “Bu bir veda değil aksine bu güne kadar beraber yürüdüğümüz, eylediğimiz, düşündüğümüz hocalarımızla, öğrencilerimizle başka mecralarda eylemeye devam edeceğimizin ilanıdır” dedi.

“Queer Teori” dersi Kaos GL’den Aylime Aslı Demir’in ihraç edilen Betül Yarar, emekliliğe zorlanan Alev Özkazanç ile yürüttüğü bir ders. Dersi bu dönem Funda Şenol Cantek yürütecekti ancak KHK ile ihraç edildi.

Dersin tarihi

Derneğin derse ilişkin açıklaması şöyle:

“Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’nın “Queer Çalışmaları” macerası 2013 yılında başladı. Bu macera anlaşılan sadece bölüm öğrencilerini etkilemeyecek hem başka fakülte öğrencilerinin hem de Ankara’daki pek çok farklı üniversite öğrencisinin dahil olacağı bir ders olacaktı. Oldu da! Ders için okulun tahsis ettiği sınıflar doldu taştı, derse katılan öğrenci sayısı yüzleri aşınca konferans salonunda dersler yapılmaya başlandı. Derse gösterilen ilgi ve öğrencilerinde talebiyle dersimiz bu yıldan sonra iki döneme yayıldı.

“Güz döneminde hem akademi öğrencilerine hem de herkese açık “Heteroseksizm Eleştirisi ve Alternatif Politikalar” dersleri ile toplumsal cinsiyet çalışmalarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının toplumsal cinsiyet ile ilişkisi tartışmaya açıldı. Eşcinsel, biseksüel, trans oluşun tarihsel süreci, politize olma süreçleri derse konu edildi, LGBTİ hareketinin ve feminizmin tarihsel temellerinin üzerinde durulup; bunların toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik birer inşa olarak kadınlık ve erkeklik hallerine yaklaşımları incelendi; benzer bir anlayışla, heteronormatifliği sorunsallaştırıp heteroseksizmin kurumlar ile ilişkisine odaklandık. Feminist hareketlerin ve LGBTİ hareketlerinin toplumsal bir dönüşüm için ne gibi olanaklar sağlayabileceği, imkanları, kesişimleri, tahayyülleri konu edildi.

“Bahar dönemi gerçekleştirdiğimiz “Queer Teori” derslerinde ise 4 yıl boyunca queer teori perspektifinden yazılmış temel çalışmaları inceledik. Queer teori ve iktidar, marjinallik, ayrıcalık ve normativiteyi aydınlatmak ve eleştirmek için tasarlanan diğer sosyal ve kültürel teoriler arasındaki ilişki ve anlaşmazlıklara odaklandık. Queer çalışmalarını tekil ve uyumlu bir düşünce ekolü olarak anlamaktan ziyade;” queer ne tür beden ve arzuları tanımlar? Queer siyaseti nedir? Queer teorisi bize neler vaad ediyor ve sorunlu yanları nedir? Günümüzde queer aktivizminin ana mevzileri nerelerdedir? Queer’i nasıl bir gelecek bekliyor” gibi sorularla queer çalışmalarını bir alan ve analiz biçimi olarak sürekli problematize ettik.

“Bu dersler hem dünyanın pek çok farklı ülkesinden hem de Türkiye’den queer teori ve LGBTİ çalışmaları alanıyla bir şekilde yolu kesişen akademisyen, aktivist, sanatçı ve daha sayamayacağımız pek çok farklı gruptan insanı bir araya getirdi.

“Colebrook’dan hareketle, “normal”in teorisini, gündelik düşünmenin düşüncesiz absürdlüklerini, yanılsamalarını ve aptallıklarını eleştiren bir düşünme paradigması ya da normunun kuruluşu olarak ele alırsak bu dersler normatif bir ‘düşünce imgesi’nden özgürleşmesi bakımından da queer’di.

“Queer bir bina ya da merkeze ihtiyaç duymaz!”

“Biliyoruz ki queer bir binaya bir merkeze ihtiyaç duymaz ancak bu dersin içeriğini bu dönem onaylamayıp, riskli bulanlar dersin riskini doğru kavramışlar. Zira queer, içinde konforlu hayatlar kurmaya çalıştığınız kurumları, normatif ağları parçalama kudreti taşır ve statik düşünce ve eyleme tavırlarına karşı bir araçtır.

“Dersimiz kapatılmış, bu dersi tüm bu süreçte birlikte yürüttüğümüz Betül Yarar, Funda Şenol Cantek ihraç edilmiş, Alev Özkazanç ise emekliliğe zorlanmış durumda. Dersimize katılan hocalarımızın büyük çoğunluğu da hukuksuz bir biçimde ihraç edildi. Her ne kadar bu dönem bu dersi Ankara Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirebilme koşul ve olanakları kalmamış olsa da biliyoruz ki Üniversite biz neredeysek oradadır.

“Bu bir veda değil aksine bu güne kadar beraber yürüdüğümüz, eylediğimiz, düşündüğümüz hocalarımızla, öğrencilerimizle başka mecralarda eylemeye devam edeceğimizin ilanıdır!”

İlgili haberler:

4 bin 464 kişi ihraç edildi

“Hayır, gitmiyoruz” için Kadın Çalışmaları öğrencilerinden açık mektup

Akademisyen giremeyen kampüse TOMA girdi!

Ankara Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenler: Barış talebi suç olamaz!