İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

Şiddet sadece transların meselesi değil!

Cumartesi, 4 Mart 2017
Haber: Kaos GL

3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü etkinliklerinde transların barınma hakkı konuşuldu.

                                                          Fotoğraflar: Asya Leman

Pembe Hayat Kırmızı Şemsiye Seks İşçileri İnsiyatifi’nin, 3 Mart Dünya Seks İşçiliği Günü etkinlikleri kapsamında, 2 Mart günü “Şiddet Sarmalında Trans Kadınlar” konuşuldu. Pembe Hayat Derneğindeki toplantı, trans seks işçisi kadınlara uygulanan şiddetle mücadele ve trans seks işçisi kadınların barınma hakkı konuları üzerinden iki oturumda gerçekleşti.

Toplantıya, Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınmaevi, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği, OSİAD Kadın Danışma Merkezi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çankaya Belediyesi Sığınmaevi, Kadın Çalışmaları Derneği ve Kaos GL’den katılım sağlandı.

Pembe Hayat Derneğinden Hande İmbat, transların günlük yaşamını çevreleyen fiziksel ve ekonomik şiddetin ortaya barınma sorununu çıkardığını ve mevcut politikaların, translar için barınma sorununu çözme konusunda yetersiz olduğunu ifade ederek toplantıyı başlattı.

Transların barınma hakkı gasp ediliyor

Pembe Hayat Derneğinden Gani Met, transların barınma hakkı için yıllardır verilen mücadelede çok az yol kat ettiklerini hatırlattı. Trans gündeminin önceki yıllarda asıl sorununun hayatta kalmak ve öldürülmemek olduğunu, birçok transın nefret saldırılarında hayatını yitirdiği ve yaşlanamadığını, ancak bugüne dek sürdürülen mücadele ile yaratılan farkındalık sayesinde yaşlanabilen translar olduğunu, bu durumun da barınma ihtiyacında artışa sebep olduğunu ifade etti.

Transların barınma hakkı için verilen mücadelenin yalnızca translara bırakılmaması gerektiğini ifade eden Gani Met “madem bu masada oturacak kadar eşitiz o zaman bu sorun sizin de sorununuz, kadın örgütleri, transların barınma hakkı için daha fazla mücadele etmeli” dedi.

“Beraber olmanın gerekli olduğunu ne zaman öğreneceğiz?”

Pembe Hayat Derneğinden Demhat Aksoy, transların ve kadınların bir arada mücadelesinin önemine değindi. Sadece trans olduğu için öldürülmekle, sadece kadın olduğu için öldürülmek arasında bir fark olmadığını hatırlatan Aksoy;  kadın ve trans hareketinin hiçbir farkı olmadığını,  buna rağmen şiddetin neden sadece transların sorunu olduğuna yanıt aradı.

“Kadına yönelik şiddete karşı yazılan projelerde trans kadınlara yer verilmiyor!”

Pembe Hayat’tan Doğukan Karahan, kadına yönelik şiddete karşı hazırlanan projelerde trans kadınların yer almadığını ifade etti. Trans ya da heteroseksüel olmayan kadının yaşadığı şiddetin de görünmez kılındığını ifade eden Doğukan Karahan, “LGBTİ kadınların uğradığı şiddete karşı hukuki yaptırımlar oluşturulana dek hazırlanan projelerle hükümeti değişime ikna etmek için çalışmak zorundayız” dedi.

Toplantı da mavi kimlikli trans kadınların, kadın sığınma evlerinden yararlanamaması da tartışıldı. Ömrünü kadın olduğunu yasal mercilere ispatlamakla geçiren transların, yaşlandıklarında erkek sığınağında yaşamaya zorlanmalarının ya da öldüklerinde “er kişi” olarak ifade edilmelerinin hak gaspı ve bugüne kadar kurulan mücadeleyi yok saymak olduğu ifade edildi.

Katılımcıların örgütlenmek ve bir araya gelmek için yeni önerilerinin değerlendirildiği toplantı da, transların tüm sorunlarının hayati ve acil olduğu, eril şiddetin cinsiyet kimliği ayırt etmeksizin herkesin sorunu olduğu da konuşuldu.

3 Mart Seks İşçileri Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen bu toplantının devamının yapılması ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi kararı alındı.