İnsan Hakları / Kent Hakkı

Toplumsal cinsiyetin kent ve mekanla ilişkisi ne?

Perşembe, 9 Mart 2017
Haber: Kaos GL

Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu, “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” başlıklı bir sempozyum düzenliyor.

Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu, 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan başlıklı sempozyum düzenliyor.

Kent çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet bakış açısının inceleneceği sempozyum;

Mekanın cinsiyetçi ve/veya cinsiyet-cinsel kimlik körü kurgusunun ataerkil güç ilişkilerinin ve erkek egemenliğinin yeniden üretimine katkıda bulunduğu gerçeğini açığa çıkarmak ve bu anlamda mevcut üretim sürecinin tartışılmasını gelenekselleştirilmeyi,

Özel-kamusal ayrımı yapmaksızın yaşam alanlarımızın (kentsel sistemler başta olmak üzere) çok çeşitli bölümlerinde yerleşik olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymayı,

Kadınların ve çeşitli cinsel kimliklerin toplumsal varoluşu açısından tespit edilen sorunların çözümüne yönelik olarak farklı disiplinlerin (planlama, mimarlık, mühendislik, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi vb.) bakış açılarından beslenen, mekana ve kente dair yeni okuma yöntemlerini ortaya koymayı,

Yerel ve kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ve bu ilkeyi özümseyen bir yerel/merkezi yönetim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyuma KaosGL.org editörlerinden Gözde Demirbilek katılarak Kaos GL'nin LGBTİ’ler için Korku ve Güven Alanları Haritası projesini anlatacak.

“Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” sempozyumunun tam programı şöyle:

İLGİLİ FOTOĞRAF GALERİSİ

‘Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan’ Sempozyumu - Program