İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

‘Emeğin Queer Politikası’ çalışma hayatı ve sendikal örgütlenmeyi tartışıyor

Pazartesi, 8 Mayıs 2017
Haber: Kaos GL

12. Homofobi Karşıtı Buluşma’da LGBTİ’lerin çalışma hayatı ve örgütlenme imkânları ele alınacak.

                                                      Eser: Michelle Rial

Kaos GL Derneğinin Emeğin Queer Politikası” başlığıyla bu yıl on ikincisini düzenlediği Homofobi Karşıtı Buluşma’da 13 Mayıs Cumartesi günü çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ele alınacak.

13 Mayıs Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Maliye Bölümündeki görevinden KHK ile ihraç edilen Yrd.Doç.Dr. Özlem Albayrak’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan oturumda, Ceyhun Güler, çalışma hayatında yaşanan cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını küresel çerçeve sözleşmeleri etrafında değerlendirecek.

Güler: “Sendikaların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele zeminindeki birleştirici rolünü konuşacağız.”

Ceyhun Güler, konuşmasını “bütüncül bir işçi sınıfı mücadelesinin günümüz koşullarındaki gerekliliği temelinde” kurguladığını ifade ediyor. Sendikaların cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele zeminindeki birleştirici rolünü tartıştıracağını ifade eden Güler, adalet temelli bir eşitlik anlayışını sendikal stratejiler ile birlikte ele alacak.

Ceyhun Güler, bu oturumda uluslararası sendikal hareket içinde hâkim olan heteronormatif söylemi, uluslararası sendikaların tüzük ve belgelerinde yer alan ifadeler doğrultusunda sorgulayacak. Ayrıca Güler, uluslararası sendikaların faaliyet ve projelerinde LGBTİ hak ve çıkarlarının ne ölçüde yer bulduğuna dikkat çekecek ve sendikal yapıların söylemleri ve eylemleri arasındaki uyum da tartışmaya açacak.

Konuşmasında Küresel Sendika Federasyonları ile çok uluslu şirketler arasında imzalanan küresel çerçeve sözleşme metinlerinde cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, homofobi/transfobi, cinsiyetçilik ifadelerine yer verilip verilmediğine dikkat çekecek olan Güler, Türkiye sendikal hareketi içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadeleyi değerlendirecek.

LGBTİ çalışanlara yönelik ayrımcılık farklı yönleriyle ele alınacak

Etkinliğin ikinci oturumunda Kaos GL Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Murat Köylü, LGBTİ çalışanların özel ve kamu sektöründeki durumunu katılımcılarla paylaşacak.

Murat Köylü konuşmasını, Kaos GL Derneği’nin kamu ve özel sektörde çalışan LGBTİ katılımcılarla gerçekleştirilen ve ayrıntılı sonuçları 2016 raporlarında toplanan verilere dayandıracak.

Bu raporlara göre, 2016 yılı Türkiye’sinde, kamu sektörüne ait işyerlerinde her 20 çalışandan sadece 1’i cinsel kimliğine dair tamamen açık çalışıyor. Özel sektörde ise sadece 10 kişiden 3’ü kimliğine ilişkin tamamen açık çalışabiliyor.

Murat Köylü bu oturumda, ayrımcılığa karşı kurumsal koruma örneklerini katılımcılarla paylaşacak ve LGBTİ çalışanlara yönelik yaşanan ayrımcılık ile mücadele yöntemlerinden bahsedecek.

12. Homofobi Karşıtı Buluşma kapsamında düzenlenen bu etkinlik Ankara TümBelSen'de 16:00-17:30 saatleri arasında gerçekleşecek.