Yaşam

Birimizin çemberin dışında bırakıldığı demokrasiyi onaylamıyoruz!

Perşembe, 18 Mayıs 2017
Haber: Kaos GL

Kocaeli LGBTİ ve Özgür Gökkuşağı: Biz LGBTİ'ler hazırız buradayız. Barışmak istiyoruz!

17 Mayıs Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün kapsamında basın açıklaması yapan Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi ile Özgür Gökkuşağı; homofobiye ve transfobiye karşı okulda, işte, sokakta, tüm yaşam alanlarında mücadele etmeye devam edeceklerini duyurdular.

Grup açıklamasında, ikili cinsiyet sistemi kıskacında yaşam alanlarını oluşturmaya çalışan eşcinsellerin tarih boyunca var olduklarını, sindirilmeye çalışılan ve görmemezlikten gelinen LGBTİ  hareketinin heteroseksist düzeni değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamada OHAL yönetimine, baskılanan akademiye ve sürmekte olan açlık grevlerine yönelik iktidarın tavrına karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini belirttiler.

İnisiyatif açıklamasında, "Şimdi sırası değil; diyerek alan dışına itilenler için şimdi tam da sırası. Birimizin çemberin dışında bırakıldığı demokrasiyi onaylamıyoruz” diyor.

“LGBTİ'lere yönelik şiddet yalnızca LGBTİ’lerin sorunu değil”

Kocaeli LGBTİ ve Özgür Gökkuşağı 17 Mayıs açıklamasında, homofobiye ve transfobiye karşı mücadele için tüm demokratik kitle örgütlenmelerine sesleniyor, bir arada olmaya ve hep birlikte  ses çıkarmaya davet ediyor.

Açıklamasını, Çeçenistan'da eşcinsellere yönelik yaşanan baskılara dikkat çekerek bitiren grup, “17 Mayıs barışma günü. Biz lgbti'ler hazırız buradayız. Barışmak istiyoruz” diyerek homofobinin, bifobinin ve transfobinin olduğu bir toplumda gerçek barışın yaşanmayacağını hatırlattılar.