İnsan Hakları / Çalışma Hayatı

Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır!

Cumartesi, 3 Mart 2018
Haber: Kaos GL

Pembe Hayat’tan 3 Mart Seks İşçileri Günü açıklaması: Trans kadın seks işçilerine karşı bir yıldırma ve baskı yöntemi olarak usulsüz ve hukuksuz bir şekilde Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek art arda idari para cezaları yazılmaya devam etmektedir.

Pembe Hayat Derneği, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı. “Seks işçilerinin hakları insan haklarıdır” diyen dernek; seks işçiliğinin bir işçilik biçimi olarak tanınması talebini yineledi.

Pembe Hayat; Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal mevzuatların seks işçiliğini bir işçilik biçimi olarak tanımadığını hatırlattı. Yasal tanınmanın eksikliği ile seks işçilerinin kayıt dışı, sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda çalışmaya devam ettiğini söyledi. “Trans ve na-trans kadınlar, erkekler ve diğer cinsiyet çeşitliliklerimizle cinsel hizmet endüstrisinde emek veren kişilerin hakları gasp edilmeye devam etmektedir” dedi.

Bir yıldırma yöntemi olarak Kabahatler Kanunu

Genelevlerin kapatılmasının yarattığı sorunlara da dikkat çeken dernek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Genelevlerde kayıtlı çalışan seks işçileri son yıllarda genelevlerinin kapatılması, yeni iş yerlerinin açılmaması, kapatılan genelevleri nedeniyle çalışma mekanları ellerinden alınan kadınlara korunaklı ve sağlıklı yeni çalışma alanları sunulmaması nedeniyle birçok hak gaspı ve mağduriyet doğmaktadır.

“Trans kadın seks işçilerine karşı bir yıldırma ve baskı yöntemi olarak usulsüz ve hukuksuz bir şekilde Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek art arda idari para cezaları yazılmaya devam etmektedir.

“Trans ve na-trans kadın, erkek ve diğer cinsiyet çeşitliliklerinden cinsel hizmet endüstrisinin her alanında çalışan, emek veren işçiler SGK sistemine çalışan olarak kayıt olamadıkları için emeklilik, ücretsiz sağlık hizmeti ve devletin SGK’lı çalışan diğer işçilere sunduğu sosyo-ekonomik haklardan faydalanamamaktadırlar.”

Güvencesiz ve riske açık çalışma koşulları

Seks işçilerinin zorlu şartlar, tehlike ve riske açık güvencesiz çalışma koşulları, ücretsiz sağlık hizmetlerine erişmelerinin önündeki engeller altında elde ettikleri kazançların kayıt dışı kazanç olarak değerlendirildiğini de vurgulayan Pembe Hayat, “Türkiye Cumhuriyeti ilgili kanun ve mevzuatlarında fuhuşu bir suç olarak tanımlamıyor. Ancak uygulamalarda ve kanunlara ek maddeler ve düzenlemelerde seks işçileri birer suçlu gibi değerlendirilmeye devam ediyor. Bu da toplumsal damgalama, dışlanma ve ayrımcılığa yasal bir zemin sunuyor” ifadelerini kullandı.

58 seks işçisi trans saldırıya uğradı

Pembe Hayat, “Derneğimiz web sitesinde 2015’ten bu yana 58 trans seks işçisi bireyin saldırıya maruz kaldığı ve nefret cinayetine kurban gittiği haberi bulunurken, 6 trans seks işçisi bireyin ise baskılara dayanamayıp intihar ettiği haberi yer almaktadır” diyerek;  ulusal basında bu saldırıların pek çoğunun yok sayıldığını ya da trans kadın seks işçilerinin maruz kaldığı hak ihlali ve ayrımcılığı meşru kıldığını belirtti.

Yasa yapıcılardan talepler

Dernek; taleplerini ise şöyle sıraladı:  

“Seks İşçiliğini bir meslek kolu olarak ve geniş bir anlamda yorumlayarak yasal hale getirmeleri,

“Cinsel hizmet sektörü çalışanlarının emeklilik, sigorta primleri, ücretsiz sağlık hizmetleri ve devletin SGK’lı çalışanlara sunduğu sosyo-ekonomik haklardan faydalanabilecekleri gerekli düzenlemeleri yapmaları,

“Korunaklı ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmaları,

“İş Yeri ve İşçi Güvenliği’ni ilgilendiren kanunlarda kapsayıcı düzenlemeler yapmaları,

“Seks İşçiliği ve İnsan Ticareti arasındaki ayrımı kesin bir şekilde bilerek hareket etmeleri,

“Patron ve pezevenklerin seks işçileri üzerindeki sömürülerini engelleyici ve önleyici tedbir almaları,

“Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, HIV ve Hepatit C ile mücadelede etkin siyasi stratejiler geliştirmeleri,

“Trans, na-trans ve diğer cinsiyet çeşitliliklerinden her cinsel hizmet çalışanının kolluk kuvvetlerinden eşit ve adil muamele görmelerini sağlayıcı eğitimleri şart koşmaları,

İstihdam politikalarında yasal genelevleri ile ilgili trans çalışanları da kapsayacak şekilde ilerici düzenlemeler yapmaları,

“Mevcut çalışma sahalarının koşullarını iyileştirici tedbirler almaları çağrısında bulunuyoruz.”

Açıklamanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.