Kültür Sanat

Homofobi Sözlüğü’nü gördünüz mü?

Perşembe, 7 Haziran 2018
Haber: Kaos GL

Sel Yayıncılık homofobik söylem ve eylemleri ele alan “Homofobi Sözlüğü”nü yayınladı.

Sel Yayıncılık Homofobi Sözlüğü yayınladı. Louis Georgestin’in derlediği, Melis Tezkan ve Okan Urun’un Türkçe’ye çevirdiği sözlük, homofobik söylem ve eylemler ile ileri sürülen teorileri ve açıklamaları ele alıyor.

LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığın kökenlerini ve günümüzdeki gerçekliğini din, sanat, siyasetten ve gündelik hayattaki karşılığını inceleyen ve ifşa eden bu sözlüği yayınevi şöyle tanıtıyor:

“Bu kapsamlı çalışma homofobi olgusunun daha sağlıklı anlaşılması ve bu olguya karşı uygulanacak yöntemlerin geliştirilmesi için detaylı ve derin bir tarihsel kavrayış kazandırıyor. Eşcinsel pratiklerin doğal görüldüğü toplumlardan, bu pratiklerin şiddetli bir şekilde cezalandırılıp mahkûm edildiği ve hor görüldüğü toplumlara geçişin her merhalesini görünür kılarak homofobinin toplumsal kodlarda daima var olacağı mitini sistematik bir biçimde yıkıyor.”

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.