Gökkuşağı Forumu

Verilerle Trans Geçiş Süreci Terapi Grubu’nun bir yılı

Pazartesi, 10 Aralık 2018

İstanbul’da, 2013 yılından bu yana her ayın ilk çarşambası SPoD ev sahipliğinde bir araya gelen trans terapi grubu, 5 Aralık’ta son toplantısını yaparak 2018’i tamamladı.

Transların geçiş sürecine yönelik uzman ve akran desteği sağlayan grup, 2018 yılı boyunca yapılan 11 farklı oturumla translara psikososyal destek sağladı.

2018 yılı boyunca kayıt altına alınan katılım formlarından elde edilen veriler, geçiş sürecine yönelik güncel bir kaynak değerinde. İşte katılım formlarından elde edilen veriler:

Aşağıdaki grafik; 2018’de yapılan 96 yeni katılım başvurusunun hangi şehirlerden olduğunu gösteriyor.

2018 yılı boyunca toplam 96 yeni katılım başvurusu olurken, sene boyunca yapılan 11 oturuma, toplam 209 kişi katıldı. Trans geçiş süreci terapi grubu toplantıları İstanbul’da düzenlenmesine rağmen, farklı şehirlerden gelen pek çok başvuru ve katılımın olduğunu görüyoruz. Bu duruma neden olarak; bulunduğu şehirde süreçle ilgili bilgiye erişim sorunu olması, süreci destekleyici hizmetlerin ve güvenli sosyalleşme alanlarının yetersiz olması gösterilebilir.

SPoD ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ortaklığında yapılan; Türkiye’de LGBT Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması’ (Haziran 2015) göre; transların yüzde 50,4’ü (71 kişi) cinsiyet geçiş süreciyle ilgili yeterli ve güvenilir bilgiye ulaşmakta zorlandığını belirtiyor.

Yine ankete katılan her iki trans bireyden 1’i genital dönüşüm ameliyatı için ciddi miktarda para biriktirmek durumunda olduğunu, hormon ilaçlarını ödeyerek aldığını ve cinsiyet geçiş sürecine ilişkin bilgiye ulaşmakta güçlük çektiğini belirtiyor.

Yüzde 14,9’u (21 kişi) Yaşadığım şehirde sürecimi tamamlayabileceğim bir hastane olmadığı için başka bir şehre gitmek durumunda kaldığını belirtiyor.

Önceki yıllara ait veriler kayıtlı olmasa bile 2013’ten beri terapi grubu oturumlarını koordine eden ve bu oturumlarda yer alan birisi olarak edindiğim gözleme dayanarak; yukarıda ki tabloya baktığımda; transların kendini kabul ve beyanı ile, geçiş sürecine başlama yaşının giderek düştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette bu sonucun oluşmasında internet medyasının ve bilgi teknolojisinin yaygınlaşmasının payı büyük.

Tabloda; terapi grubuna katılım yaş ortalamasının tahmini 18-25 yaş aralığı olduğu görülüyor.  2018 yılında ilk defa 18 yaş altı transların, aileleriyle birlikte gruba katıldığını gördük. Bu katılımlar, geleceğe dair oldukça umut verici.

Eğitim hayatındaki ayrımcılığa rağmen, eğitim düzeyi yüksek bir trans nesil geliyor!

İkili cinsiyet normuna göre şekillenen eğitim hayatına rağmen, katılımcı transların çoğunluğunun eğitim hayatına devam ettiğini görüyoruz. Yine, geçiş süreciyle ilgili terapi grubuna başvuran transların eğitim düzeyi oldukça yüksek. Toplam 96 başvuru arasında, 47 kişi üniversite mezunu/öğrencisi iken, 6 trans katılımcı yüksek lisans mezunu/öğrencisi.

Geçiş süreci terapi grubuna başvuran transların yarıya yakını henüz bir işte çalışmıyor ya da işsiz. Çalışan transların da pek çok farklı meslekte var olduğunu görüyoruz. Var olan istihdamın kayıtlı mı ya da kayıt dışı mı olduğuna dair elimizde bir veri olmadığından, bu tablo için olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmede bulunamıyorum. Türkiye’nin siyasal iktidarının politikalarını göz önünde bulundurduğumuzda, her şeye rağmen eğitim hayatına devam eden 28 kişinin, istihdam alanında kendilerine ne kadar yer bulabileceği akıllarda halen soru işareti.

Yapılan araştırma sonuçlarında da yer aldığı üzere, translar geçiş sürecine yönelik bilgiye, desteğe ve güvenli sosyalleşme alanlarına erişimde sıkıntılar yaşıyor. Bu bilgi doğrultusunda

2018 yılı başından itibaren, trans terapi grubu’nun kendi sosyal medyasını var etmesi için, trans terapi grubu’nun instagram ve facebook hesapları oluşturuldu. Ücretli tanıtım reklamları oluşturuldu. Tablodaki veriler, atılan bu adımın gerekliliğini doğrular nitelikte.

2018 yılında başvuran transların %44,8’i (43 kişi), sosyal medya üzerinden trans terapi grubundan haberdar oldu ve geçiş sürecine yönelik destek aldı. Sosyal medya sayesinde daha çok trans, terapi grubundan haberdar oldu ve gettonun sınırlarını aşındırıp farklı toplumsal kesimlerden translara temas etme imkanımız oldu. Yeri gelmişken, Trans Geçiş Süreci Terapi Grubu’nun sosyal medya hesaplarını da yazının sonuna ekliyorum. Belki daha çok transa ulaşmamıza  ve daha çok transın bu gruptan destek almasına siz de yardımcı olmak istersiniz. Trans Terapi Grubu oturumlarına ev sahipliği yapan ve salonlarını ücretsiz bir şekilde kullanımımıza sunan SPoD LGBTİ’ye ayrıca teşekkürler. Trans Terapi Grubu’nda 2013’den beri gönüllü uzman desteği sunan Seven Kaptan’a, Psikolog Necip Varan’a, çiçeği burnunda gönüllümüz Efe Atiker’e ve son olarak 2013’ten beri grubu koordine eden kendime teşekkürlerimle.

Yazı burda bitti anacım. Hadi şimdi paylaş ki çoğalsın umudumuz.

Facebok: @transterapigrubu   İnstagram:@transterapigrubu

*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu’nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL.org’ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org’un görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.

Son Yazıları