Medya

Pazartesi’den pazartesiye: Akit’in haftalık nefret seyri

Pazartesi, 25 Şubat 2019

Akit son bir haftada LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemde bulunduğu toplam 5 haber yayımladı.

Kaos GL Derneği’nin yayımladığı 2018 Medya İzleme Raporu’na göre, Yeni Akit gazetesi tamamı LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali ve/veya önyargı içeren 111 haber, söyleşi ya da köşe yazısı yayınladı.

Rapor’da Yeni Akit gazetesinin bir yılda yayınladığı içeriklerin tamamında LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali tespit edildi, 111 metnin tamamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcı dil kullanıldı ve 97’sinde nefret söylemi yer aldı.

LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemi yeni yılda da sürdüren Yeni Akit 18 – 25 Şubat tarihleri arasında LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı söylemi sürdürdüğü 5 haber yayımladı. Bu haberleri kaosGL.org okurları için derledik.

Akit’in TED manipülasyonu: Gizli değil Resmi Gazete’de yayımlandı!

Akit gazetesinde 19 Şubat günü yayımlanan Harun Sekmen imzalı haber “YÖK ve MEB vazgeçti TED üniversitede kürsü kurdu” başlığını taşıyor. Haber, Akit’in hedef göstermesinin ardından ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’ninYüksek Öğrenim Kurumu Başkanı Yekta Saraç’ın “toplumsal değerlere uymadığı” gerekçesiyle durdurduğunu hatırlatıyor ve “Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi'nde, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu ortaya çıktı” diyor.

Akit’in “ortaya çıktı” diyerek gizlenen bir şeymiş gibi sunduğu bu gelişme aslında 11 Şubat Pazartesi günü Resmi Gazete’de duyuruldu. TED’in toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirme amacıyla kurduğu Merkez’den gazete, “ifsad projesi”, “Türk toplum yapısının temel normlarının hedef alındığı proje”, “AB tarafından desteklenen ve sapkınlara hizmet eden proje” ithamlarında bulundu.

Bir garip ‘cevap hakkı’

Akit’in 19 Şubat tarihli bir diğer LGBTİ+ konulu haberi “Bazı marketler ve pazarcıların sinsi planı deşifre oldu” başlığı altında. Konu tanzim satış veye LGBTİ+ pazarcılar değil elbette… Akit, kendi deyimiyle “cevap hakkına gösterdiği saygı gereği” İzmir Barosu’nun Akit’in nefret söylemi içeren bir haberine yönelik yaptığı açıklama. Akit bu haberi alakasız bir başlık altında şöyle bir not ile yayımladı: “Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin ‘cevap hakkı’na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.”

İzmir Barosu’nun açıklaması ise şöyle: “Yeni Akit Gazetesi'nin 09.12.2018 günlü sayısında ‘Sapkınlar barolara da el attı’ başlığı ile sür manşetten ve devamı olarak 10. sayfadan bir habere yer verilmiştir. Gerek bir insan olarak LGBTİ+ bireylerin gerekse Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi meslektaşların kişilik haklarına zarar verici haberin gazetenizde sürmanşetten verilmesi gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bahsedilen bireyler de herkes gibi insandır. Bir kişinin cinsel yöneliminin ve cinsel kimliğinin sözde farklı olması toplum içerisinde farklı muamele görmesini gerektiren bir durum değildir. Nitekim gerek İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde gerekse Anayasamızda tanınan temel haklar ve özgürlükler ayrım gözetmeksizin herkes için geçerlidir. Herkes eğitim hakkından yararlanmak suretiyle avukat, hâkim, savcı, gazeteci vs. mesleğine mensup bir birey olabilir, ki yasal olarak buna hiçbir engel yoktur. Buna karşın gazetenizde yer verilen haber kabul edilemez niteliktedir.”

“Cinsel yönelimlerinin sapkınlık olarak gösterilmesi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir”

Akit aynı not ile benzer şekilde ertesi gün de (20 Şubat) Ankara Barosu’nun açıklamasını yayımladı. Ankara Barosu’nun açıklaması is eşöyle: “Ankara Barosu'ndan açıklama Yeni Akit Gazetesinin 13.02.2019 tarihli nüshasının 8. sayfasmda ‘ANKARA BAROSU'NDAN SAPKINLARA EĞİTİM SEMİNERİ’ başlıklı bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haberde Ankara Barosu LGBTİQ+ Haklan Merkezi'nin üyeleri için düzenlenen merkez içi eğitim haberleştirilmiş, yapılan eğitim sapkınlara eğitim şeklinde verilmiştir. Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi tarafından 10.02.2019 tarihinde merkez üyesi avukatlara merkez içi eğitim verilmiştir. Anılan merkez cinsel yönelimleri nedeniyle gündelik hayatta ayırımcılığa uğrayan bireylerin haklarını korumak ve savunmak üzere bir araya gelen avukat ve stajyer avukat üyelerden oluşmaktadır. Haber başlığı ve içeriğinde LBGTİQ+ bireylere ‘sapkın’ nitelendirmesi yapılması, kişilerin cinsel yönelimlerinin sapkınlık olarak gösterilmesi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Baromuz tarafından kurulan ve LBGTİQ+ bireylerin uğradıkları hak ihlallerinde hukuki destek verilmesini amaçlayan Merkezi ve Baromuzu hedef alan haber içeriğinin kabulü mümkün değildir. Gazetenin 8. Sayfasında ayrıntısına yer verilen haberin ilk sayfada verilen kısa halinin, eğitime ilişkin fotoğrafla birlikte paylaşılması, Ankara Barosu tarafından düzenlenen ve bir eğitim faaliyeti olan seminer içeriğine yönelik haberin fotoğraf görseli ile desteklenmesi ve Merkez ve Baronun açıkça hedef gösterildiğinin somut kanıtıdır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde barolara hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi verilmiş olup; Baromuz tarafından bu görev kapsamında Gelincik Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi, Engelli Hakları Merkezi, İnsan Haklan Merkezi ve LBGTİQ+ Hakları Merkezi kurularak alanında uzman avukatlann hukuki yardımda bulunmalarını sağlanmaktadır. Baromuz bünyesinde tüm dezavantajlı grupların haklarının savunulması için kurulmuş merkezler bulunmakta iken söz konusu haberle Baromuz ve Baromuz bünyesinde kurulmuş merkezin haber yapılmasının, Baromuzun Kanundan kaynaklanan görevini yerine getirirken, hak ihlallerine karşı gösterdiği mücadelede yıpratılması amacını güttüğünü belirtmek isteriz.”

LGBTİ+’ların medeni haklarını gasp eden bir dil…

Akit’te 21 Şubat’ta yayımlanan “Aile nereye gidiyor?!” başlıklı yazısında Abdurrahman Dilipak, LGBTİ+’ları ötekileştiren ve onların medeni haklarını gasp eden bir dil kullanıyor. Dilipak köşesinden LGBTİ+’ları yok saymaya devam ediyor.

Fırsattan nefret çıkarıyor

Akit’in 22 Şubat tarihli “Vatikan sapkın eşcinseller devleti” haberi ise Fransız gazeteci Frederic Martel’in “Sodoma” isimli kitabını konu ediniyor. Vatikan’daki çocuk tacizlerine dikkat çeken kitap Katolik Kilisesi’nin yaygın homofobisine rağmen eşcinselliğin yaşandığını da söylüyor.

Akit Martel’in kitabı ile yakaladığı fırsatı eşcinseller aleyhine kullanıyor. Haberde eşcinseller için “iğrenç” ve “sapkın” gibi ayrımcı ifadeler yer alıyor.

Kaos GL Derneği 10 yıldır medyayı izliyor

Kaos GL Derneği 10 yıldır lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) medyada yer alış biçimlerini izliyor. Her yıl yayınladığı medya izleme raporları ile hem medyadaki ayrımcı söylem, nefret söylemi, nefret suçu ve önyargıya dikkat çekmeye çalışıyor hem de medyada seyri takip ediyor. Derneğin 2018 yılına ait Medya Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.