Yaşam / Dünyadan

Güvensizlik LGBT Gençleri İntihara Yönlendiriyor

Cuma, 2 Temmuz 2010
COC Hollanda, ortaokul ve liselerde LGBT gençler için henüz güvenli alanların oluşmamış olmasıyla devam eden tacizlerin ve azarlamaların LGBT gençleri intihara sürüklediğini belirtiyor. Yeni kabineyi daha yoğun LGBT yasalar çıkarmaya davet ediyor.

Hollanda’da faaliyet gösteren Sosyal ve Kültürel Araştırma Komisyonu’nun LGBT alanında periyodik olarak yayınladığı “Daha Normal, Hiç Normal” isimli raporuna göre, Genç LGBT bireyler arasında intihar girişimi aynı yaş grubundaki heteroseksüel bireylerin intihar girişimlerinden 5 kat daha fazla.

COC, LGBT bireyler arasındaki intihar oranlarının arttığını ortaya koyan Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Komisyonu’nun raporunu referans alarak geniş kapsamlı bir LGBT genç intiharlarına engel olma yasasının doğru yolda oldukça önemli bir adım olacağını öne sürüyor. Ortaokul ve Liselerde LGBT bireyler için henüz güvenli alanların oluşmamış olmasıyla devam eden tacizlerin ve azarlamaların devam etmesi yaygın bir neden. 

Artık güvenli değil
Rapor LGBT özgürlüklerin diğer alanlarda da yavaş yavaş sekteye uğradığı konusunda uyarıda bulunuyor. Türk, Fas, Surinam ve Çin kökenli Hollanda vatandaşları ailelerinde ya da içinde bulundukları toplumda çeşitli kişisel sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Eşcinsel ve biseksüel erkeklerin dörtte biri, yaş veya etnik kimliğine bağlı olarak, bir yıl öncesinden daha az güvende hissettiklerini, her on kadından dördünün de cinsel yönelimlerinden dolayı sözlü olarak saldırıya uğradıklarını belirtmişler. Rapor aynı zamanda, Hollanda vatandaşlarının % 40’ı iki erkeğin halka açık alanda öpüşmesini rahatsız edici ve itici buldukları ama aynı şeyin heteroseksüel bir çiftin yapmasını itici ve rahatsız edici bulanların oranının % 13 olduğunu belirtiyor.
 
İntiharın önlenmesinde esas poliçe 
COC Hollanda Raportör Rosenthal ve Hollanda Meclisi’ndeki politik partilerin liderlerine gönderdiği açık mektupta yeni hükümeti LGBT özgürlüklerine yüksek öncelik vermeye davet etti. Dünyanın en eski LGBT Hakları organizasyonu LGBT bireylerin başarılı entegrasyonu ve kabulünün açık ve toleranslı bir toplum için yapılan önemli bir sınavdan daha az olmadığına inanıyor.

COC mektubunda MOVİSIE ve Schorer ile birlikte, eşcinselliğin ve cinsiyet kimliğinin okul müfredatında zorunlu yer alması ve ayrımcılık karşıtı cümlelerin arttırılmasını da kapsayan LGBT gençler arasında intiharın önlenmesine ilişkin bir yasa geliştirilmesi için baskı yapıyor. 

Olumlu gelişmeler
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Komisyonuna göre hâlâ eski bakan Plasterk tarafından başlatılan yasaların LGBT entegrasyonu üzerinde gayet olumlu etkileri oldu. Hollanda vatandaşlarının eşcinselliği kabul oranı son bir kaç yıl içinde % 85’den % 91’e yükseldi.