Yaşam / Siyaset

TC Hükümeti, BM'nin "LGBT'ler Öldürülmesin" Bildirisini İmzalamadı

22 Mart 2011
Haber: Kaos GL

 

Bugün okunan bildiriyi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti imzalamadı. Bildiri, bugüne kadar BM bünyesinde destek talep edilen ve en çok devletin imzaladığı metin oldu. BM üyesi 84 devlet metni imzaladı.
 
60 ülkeden 119 stk bildiriyi destekleyen bir basın açıklaması yaptı. Ayrıca Güney Kore, Senegal ve Güney Afrika'nınkiler gibi 19 ulusal insan hakları kurumu bildiriyi destekleyen açıklamalar yaptılar.
 
Bildiriyi okuyan Kolombiya ile birlikte destekleyen ülkeler şunlar:

Arnavutluk, Andorra, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Kanada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Küba, Dominikler, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Fiji, Gürcistan, Guatemala, Honduras, İzlanda, İsrail, Japonya, Liechtenstein, Marshall Adaları, Meksika, Mikronezya, Monako, Moğolistan, Karadağ, Nauru, Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Palau, Panama, Paraguay, Ruanda, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seychelles, Sierra Leone, Güney Afrika, İsviçre, Tayland, Doğu Timor, Tuvalu, ABD, Makedonya, Ukrayna, Uruguay ve Venezuella.
 
AB üyesi 27 ülke bildiriyi blok halinde desteklediler.

LGBT ve Feminist Örgütler, BM Bildirisi İçin Hükümete Çağrıda Bulundu
 
LGBT ve Feminist örgütler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde bugün okunacak olan ortak ülkeler bildirisi öncesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, bildiriyi imzalaması için çağrıda bulundular.

 

Bildiri, lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireylerin dünyanın her yerinde yoğun ve sistematik şekilde karşılaşmakta oldukları her türlü şiddet, cinayet, tecavüz, işkence ve yargısız infaza dikkat çekiyor. BM üyesi ülkelerin gerekli önlemleri almasını şart koşan bildiri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli yaşanan hak ihlallerine karşı hak temelli bir tutum belirlenmesini talep ediyor.
 
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli gerçekleştirilen şiddet eylemleri ve her türlü insan hakları ihlaline karşı hazırlanan bildiri, BM İnsan Hakları Konseyi’nin dikkatine 9 Mart 2011 tarihinde sunulmuştu.

“Hiç kimse cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği sebepleri ile ayrımcılığa, şiddete ve yargısız infaza maruz bırakılamaz”

LGBT ve Feminist örgütlerin Dışişleri Bakanlığına, Ahmet Davutoğlu’na hitaben gönderdikleri mektupta, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan ortak bildirinin ne derece önemli olduğuna dikkat çekiliyor.
 
“BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un 25 Ocak 2011’de İnsan Hakları Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada belirttiği gibi, “hiç kimse cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği sebepleri ile ayrımcılığa, şiddete ve yargısız infaza maruz bırakılamaz.” Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de de son birkaç yıldır daha görünür hale gelen eşcinsel, biseksüel ve transseksüel bireylere yönelik nefret cinayetleri, kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kötü muamele ve işkence ile sistematik ayrımcılık pratikleri, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan ortak bildirinin ne derece önemli olduğunu bir kere daha bizlere hatırlatmıştır.”
 
“Türkiye, Avrupa Konseyi’nin benzer metnini daha önce imzalamıştı”

“Türkiye, üyesi olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 31 Mart 2010’da kabul ettiği öneri metnine imzacı olmuştur. Metin, “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa karşı üye devletler tarafından alınması gereken tedbirler”i içermektedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de ilgili öneri metnini onaylamıştır.”
 
“LGBT bireylerin insan haklarını koruma ve geliştirmek için…”

“Türkiye’nin, tarafı olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası insan hakları belgelerinde ifadesini bulan “kişilerin bütün insan hakları ve temel özgürlüklerden hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan, eşit ve adil şekilde yararlanması” ilkesine sahip çıkmasını; lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel bireylerin haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik gerçekleştirilen bu ortak bildiriye taraf olmasını istiyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine gönderilen mektup çağrı ile sona eriyor:
 
“Bütün bu sebeplerle, biz aşağıda adı geçen kurumlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, bahse konu olan ve üye olmak için önemli çaba harcadığı Avrupa Birliği’nin bütün üye ülkeleri tarafından imzalanan bu ortak bildiriye imzacı olmaya çağırıyoruz.”
 
Dışişleri Bakanlığına, Ahmet Davutoğlu’na hitaben gönderilen mektubu imzalayan kurumlar:
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği, Amargi Kadın Kooperatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı – KADAV, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Kapısı, Hevjin Diyarbakır LGBTT Oluşumu, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Kaos GL Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Dayanışma Derneği.