07/11/2013 | Yazar: Merve Deniz

LGBT hareketi heteroseksüellerin de kolaylıkla entegre olabileceği ve destekleyebileceği bir yapıdadır.

LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) aktivizmi yatay örgütlenme ekseninde dünyanın dört bir yanında adından çokça söz ettiren, tarihi aslında oldukça geniş bir eylem yelpazesine sahip. Hatta çoğu kaynağa göre LGBT’lerin açılması, blog ya da yayınlar aracılığıyla kurgulanan dijital ya da reel eylemler dahi bu eylemler bütününe dâhil edilebilmekte. LGBT aktivisti olmak için bir derneğe üye olmak, eşcinsel, biseksüel ya da trans olmak, eğitimli olmak vb. vasıflar gerekmezken, hareket nefret cinayetleri, görünürlük, sosyal güvence gibi doğrudan hak taleplerine dayandığından, heteroseksüellerin de kolaylıkla entegre olabileceği ve destekleyebileceği bir yapıdadır.
 
LGBT aktivizminin, dünya üzerinde birey ya da grup olarak hareket eden birçok oluşum var. Bunlardan en meşhuru feminist kadınlar topluluğu olarak bilinen FEMEN, Ekim ayında İspanya Parlementosu’nu işgal ederek eylemlilik ve aktivizm kavramlarını popülerize etti. FEMEN eylemleri çektiği dikkati Türkiye ayağını oluşturmasıyla onaylamış oldu. Bununla birlikte, İngiliz Warwick Üniversitesi Kürek Takımı, çoğunlukla heteroseksüel erkeklerden oluşsa da, homofobiye karşı mücadele için FEMEN benzeri bir nüdizm hareketi başlatmış durumda. Takım oyuncuları, birlikte soyunup kürek çekiyor, koşuyor, birbirlerini tıraş ediyor ve bu eylemler sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir takvim vasıtasıyla LGBT hareketine hem görünürlük hem de maddi anlamda destek sağlıyor.
 
Aktivizm, eylemlilikten farklı olarak çoğu zaman politik, siyasal hatta sanatsal bağlamlar içerisine entegre edilen bir olgu olsa da, bu eksende geliştirilen eylemler, genellikle devletlere muhalif protesto ve örgütlülüğü doğurur. Eylemlilik hali ise, vejeteryan ya da homofobi karşıtı eylemlerde de olduğu gibi bu bağlamlar ekseninde doğrudan insanları toplumsal olarak dönüşüme sevk edici çalışmalarda bulunurlar. LGBT derneği Lambdaistanbul, çoğu zaman düzenlediği atölyeler, paneller, söyleşiler, film gösterimleri gibi etkinliklerle toplumsal bilinci homofobi, transfobi ve bifobiye karşı olumlu yönde evirme politikası izler. Toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu yatay örgütlenme biçimleri hiçbir zaman silahlı bir mücadele içerisine girmeyeceğinden, siyasal aktivistlere yakıştırılan terörist, düzen bozucu gibi vasıfları karşılamazlar. LGBT’lerin özü gereği muhalif yapısı “eşitlik” kavramı üzerinden çeşitlendirildiğinden, bu kavramın varyasyonlarına karşılık gelecek eylem biçimlerini tercih ederler. Yılda bir düzenlenen Onur Yürüyüşü, belki de LGBT’lerden çok heteroseksüellerin katılımlarıyla gerçekleşir.
 
Yakın zamanda SPoD aracılıyığla gerçekleştirilen LGBT Hareketi ve Aktivizm Programı da lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin yanı sıra heteroseksüellerin ortak çalışmalar yaratabileceği bir dizi panel, oturum ve etkinliğe sahiplik yapıyor. Etkinlikler insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgiler ve bileşenler gibi oturumların yanı sıra, katılımcılara LGBT Aktivizmi üzerine keşifler sağlayabilecekleri tartışma alanları ve projeleri gerçekleştirme fırsatı tanıyor. Bu çalışmalar ve eylemlilik halleri toplumsal etkilerinin yanı sıra, nefret suçları ve LGBT haklarına yönelik yasal dönüşümler kazanmayı hedeflemekte. 

Etiketler:
İstihdam