14/11/2015 | Yazar: Gözde Burcu Narin

"Porno aşağılama, değersizleştirme, istismar etme mesajı vermez; çünkü türlü çeşit porno vardır ve bu pornolar insanların eğilimlerine göre sınıflandırılmıştır. Son dönemde artık kadınlar için de sınıflandırılıyor, çünkü talep ediyoruz"

Gözde Burcu Narin | Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı Gökkuşağı Forumu Köşe Yazarı Gözde Burcu Narin

"Porno aşağılama, değersizleştirme, istismar etme mesajı vermez; çünkü türlü çeşit porno vardır ve bu pornolar insanların eğilimlerine göre sınıflandırılmıştır. Son dönemde artık kadınlar için de sınıflandırılıyor, çünkü talep ediyoruz"

Pro-seks feminist olarak kendimi porno tartışmalarına katılmak zorunda hissettim, ama ben pro-seks feminist olmayı sadece porno özelinde ele almıyorum. Bu yüzden Beren Azizi'nin eleştirilerine gelmeden Lilith'in Günlüğü'nün "Erkekler İçin Eril Düzene Katılmama Rehberi" başlıklı çevirilerine cevap yazma ihtiyacı hissettim -ki bu çevirinin tamamının kendi görüşlerini yansıttığını Beren Azizi'ye verdikleri cevapta görmüştük.

Feminist kadınların bir kısmının dahi katılmadığı bir listelendirmeyi, ılımlı erkeklerin nasıl kabul edeceğini bilmiyorum. Feminizmin tek sözcüleri gibi Türkiye’deki diğer feministleri dışlayıcı, yaftalayıcı bu tavır, adeta sosyal medyanın her kuytu köşesinde mücadeleye insanları soğutmak görevini üstlenmiş, kendini tekrar ede ede iflasın eşiğine gelmiştir.

Söz konusu çevirinin birinci maddesinde sadece endüstriyel pornoyu değil, hiçbir pornoyu izlemeyin tespiti yer alıyor. Buna amatör ruhla çekilmiş pornolar, feminist pornolar, heteroseksüel pornolar, kadının baskın olduğu pornolar, lezbiyen pornoları da dahil. Görüldüğü gibi her endüstriyel olan korkunç değil. Yani fast food'un endüstriyel olması onu kötü yapmıyor, fast food olması kötü yapıyor.

Pornolara getirilen, "canavar kapitalizmin korkunç ürünü" veya "porno seks değildir, endüstridir” yaklaşımı yazıda mevcut. Porno, ABD’nin silahtan sonra 2. büyük ithalat ürünüdür. Çalışanlarını sömüren, sedatif ilaçlarla uyutularak tecavüze uğramalarına göz yuman, mafya usulü meslekten ayrılmalarını engelleyen bir sanayidir" eleştirileri endüstri ile değil ataerkillik ile ilişkilendirilebilir. Bence bu tavır, evdeki bir bıçağı "erkekler kadınları öldürüyor" diye yok etmeye benziyor. Dahası bahsedilen mafyalar, gizli tecavüzler, uyuşturucu ile tecavüzler başlı başına ayrı ayrı "suç"tur. Yemek sektöründe, gıda sektöründe, tekstil sektöründe ve tüm alanlarda Hindistan'da Endonezya'da ve Çin'de kaçak olarak 16 saat çalıştırılan çocuk işçiler gibi yakıcı, acilen çözüm bulunması gereken korkunç suçlardır.

Bu kısımda dikkatimi en çok çeken ifade ise "birçok çalışmaya göre, insanların porno izledikten sonra tecavüze uğrayan kadınların hak ettiğini ya da aslında alttan alta zaten bunu istediğini düşünme eğilimi daha yüksek." ifadesi. Samimi olarak bu çalışmaların neler olduğunu ve nerede yapıldıklarını, araştırmanın içeriğini merak ediyorum. Dahası tam tersine pornonun tecavüz oranını azalttığını iddia eden çalışmalar da var.

Porno aşağılama, değersizleştirme, istismar etme mesajı vermez; çünkü türlü çeşit porno vardır ve bu pornolar insanların eğilimlerine göre sınıflandırılmıştır. Son dönemde artık kadınlar için de sınıflandırılıyor, çünkü talep ediyoruz. Porno ataerkinin propaganda aracıysa bu feministlerin Feminist Porn Award gibi bir oluşumu dahi 2006 yılında hayata geçirmiş olmasındandır. (Gerçi onu da seks pozitif feministler yaptı.) Nasıl ki feminist sinema kendine yaşam alanı bulmakta zorlanıyorsa, buna karşın bugüne dek ataerkinin propaganda aracı diye onları yasaklayıp erkeklere izlemeyin öğüdü vermediysek bugün de insanlara “Porno izlemeyin.” demek saçma olacaktır.

Porno söz konusuysa porno karşıtlarının elinde kötü niyetli bir silah vardır: pedofili. Çünkü "Porno pedofiliyi normalleştirir." dediğinizde herkes bir an donup kalacak ve çoğunlukla haklı olduğunuzu düşünecektir. Çünkü o, insanın hayal etmekten bile imtina edeceği bir şiddet ve istismar biçimi: Pedofili! Çocuk pornosu suçtur. Çocuk istismarı suçtur. Bunları izlemek, dağıtmak suçtur, ancak bugün çocuk pornosu değil, başlı başına internet pedofililer için çocuklara direkt ulaşmada araçtır. Bu durumda internet de ataerkil düzenin bir propaganda aracıdır, pedofiliyi yaygınlaştırır vs. vs… 

Tüm bu veriler ışığında porno karşıtlığının aslında düz ahlakçı bir anlayıştan öte bir yere gitmediği de görülür, sansürü hayat biçimi haline getirmişler müstesna.
Son olarak metnin bilimsel dayanaklarının olduğunun iddiasını da anlamlandıramadığımı belirteyim, çünkü ben söz konusu metinde bilimsel bir dayanak göremedim.

Çeviride temelden karşıt olduğum diğer bir kısım cinsiyetçi küfürler. Bu mesele artık tam anlamıyla çılgınlığa ve başka bir türlü şiddet biçimine doğru ilerliyor. Ataerkiyi yıkan feministler kendi duvarlarını örüyor. Örmeyenlere de baskı uyguluyor.

70’lerin sonlarındaki feministler arası tartışmaları iyi gözlersek ciddi oranda dil üzerine olduğunu görürüz. Bazı feministler ayni porno tartışmasında olduğu dil tartışmalarında da kelimelerin oto sansürle ya da başka yasaklama mekanizmalarıyla ortadan kaldırılmasını savunurken Kathy Acker gibi, ezber bozanlar, ataerkil kelimeleri yazına sokarak, bu kelimeleri ardı ardına kullanarak, sahiplenip hurdaya çevirerek anlamsızlaştırmayı arzuladılar. Çabalarının baslı başına kuir kelimesinde gayet de işlediğini gördük. Bir kuramın adı bugünkü dünyada IBNE KURAMI’dır. Bu kelimeleri anlamsızlaştırma anlamını genişletme daraltma oyununu dil bilimciler iyi bilir. Sadece kendi haline bırakıldığında bu süreç devrimsel değil evrimsel isler.

Radikal ve sosyalist feministlerin kabul etmesi gereken asıl şey ise küfür vardır, insana özgüdür, tersine gerilimi dışarı atar, bu bakımdan korku edebiyatına benzerler.

Bu yazışmalardan çıkardığım bir sonuç var ki beni gerçekten mutlu etti. Geç de olsa bu ülkede “seks savaşları” yaşanacak.

Pro-seks feministler burada!


Etiketler:
Nefret