10/06/2019 | Yazar: Cem Öztürk

Aseksler ve arolar LGBTİ+ topluluğunun parçasıdır! Tüm aseks ve aroların Onur Ayı kutlu olsun!

Geçtiğimiz günlerde aseks* topluluğuna, özellikle de seks yapan asekslere yönelik Twitter üzerinden gerçekleşen afobik**, alloseksist*** bir saldırıya tanıklık ettik. Seks yapan aseksüellerin aslında aseks olmadıklarından aseksüellerin gerçekte LGBTİ+ topluluğunun bir parçası olmadıklarına kadar uzanan sayısız argümanla karşılaştık.

Ne yazık ki LGBTİ+ topluluğunun görece görünmez kalan varoluşlarına yönelik topluluk içi fobi hala had safhada. Bu fobinin temelleri arasında ise bilmemek, öğrenmemek, dokunmamak ve konuşmamaktan kaynaklanan bu görünmezliğin kendisi bulunuyor. Oysa aseksüeller aramızdalar; sadece normatif baskılar nedeniyle kendilerine ifade alanı bulamıyor, görünemiyorlar.

Twitter’daki saçma ve çirkin yorumları okurken bu ses çıkarma ihtiyacı benim için – ve eminim, birçoğumuz açısından da – daha çok netleşti. Hemen aklıma, aseks ve aro**** sanatçı ve yazarların oluşturduğu bağımsız bir platform olan The Asexual Journal’ın geçen yaz Twitter’da yayınladığı Michael Paramo imzalı eğitici bir tweet dizisi geldi.

Bu diziyi KaosGL.org için bir yazı formatına sokup çevirirken tekrar tekrar hatırlatmak isterim: Aseksler vardır! Arolar vardır! Aseksler ve arolar LGBTİ+ topluluğunun parçasıdır! Tüm aseks ve aroların Onur Ayı kutlu olsun!

Görsel: Akışan aseks bayrağı, TheAsexual.com

Aseks 101

Aseksüellik, aseks topluluğu içinde genellikle cinsel çekim eksikliği olarak anlaşılır.

Cinsel çekim ve cinsel istek farklı şeylerdir. Cinsel çekim, bir başka kişiyle seks yapma isteğine dayanan bir çekimdir. Örneğin, “Ona karşı çekim duyuyorum, çünkü onunla yatmak istiyorum.” Cinsel istek ise cinsel etkinliğe karşı duyulan genel bir istektir. Örneğin, “Seks yapasım var, azdım.”

Aseksüel olmak cinsel çekimden yoksun olmak anlamına gelebilir, ama mutlaka cinsel istekten yoksun olmak anlamına gelmez. Birçok aseksüel cinsel etkinlikte bulunmasa da bazıları bulunur, ancak bu onların aseksüelliklerini geçersiz kılmaz. Cinsel etkinlikte bulunmak her zaman cinsel çekimle veya cinsel istekle bağlantılı değildir. Aseksüelleri “seks yapmayan insanlar” olarak düşünmek, bu nedenle, yanlıştır ve topluluğu tek tipleştirmektedir.

“Aseks”, ister tamamen olsun, ister kısmen olsun veya isterse koşullu olsun, cinsel çekim eksikliği deneyimleyen kişileri belirtmek için sıklıkla kullanılan bir şemsiye terimdir. Aseks topluluğundaki herkes sürekli veya tutarlı bir cinsel çekim eksikliği deneyimlemez. Aseksüellik başkalarına yönelik çekimin tamamen yokluğu veya yalnız olma isteği değildir.

Çekimin kendisi de yalnızca cinsel değildir. Çekim, cinsel çekim veya cinsel isteğe dayanmayan çeşitli biçimlerde deneyimlenebilir. Topluluk içindeki asekslerin birçoğu – hepsi değil – kendilerini romantik çekim deneyimledikleri veya deneyimlemedikleri davranışa göre tanımlar. Romantik çekim, romantik olarak bağlanma isteğine dayanır ki bu, sıklıkla başka biriyle veya birileriyle romantik ilişki içinde bulunmak demektir.

Herkesin çekimi deneyimleme biçimi karmaşık ve çok katmanlıdır. Bu, romantik çekimin cinsel çekim olmadan da var olabileceği anlamına gelir. Örneğin, bir kişi romantik olduğu halde cinsel olmayan bir ilişkiyi arzulayabilir.

Aromantik kişiler ise romantik çekimin tam, kısmi veya koşullu eksikliğini deneyimlemektedir. Bir kesişimden bahsetmek mümkünse de aromantikler, aseksüel olmak zorunda değildir. Seks ve romantizm eş zamanlı olarak varlık veya yokluk göstermek zorunda değildir.

Özetlersek:

- Aseksüellik çoğunlukla cinsel çekim eksikliği biçiminde tanımlanır.

- Cinsel çekim, cinsel istekle aynı şey değildir.

- Cinsel etkinlik, çekim veya istek duyulmadan gerçekleşebilir.

- Aseksüellik, çekimin yokluğu anlamına gelmez.

- Çekim çok katmanlıdır.

- Romantizm seks olmadan var olabilir.

Açıklamalar:

*Aseks: Bu yazıda, aseksüel kimliklere dair bir şemsiye terim olan “ace”i Türkçede “aseks” şeklinde kullanmayı öneriyorum.

**Afobi: Aseks topluluğuna yönelik nefret, korku, önyargı, hoşnutsuzluk ve ayrımcılık.

***Alloseksizm: Herkesin alloseksüel olduğunu, yani cinsel çekimi deneyimlediğini veya deneyimlemesi gerektiğini varsayan toplumsal, kurumsal ve bireysel inanç ve davranışlar sistemidir. Bir ayrımcılık ideolojisi olarak alloseksizm, alloseksüelliği ayrıcalıklı kılar ve afobiyi besler.

****Aro: Aromantik kimliklere dair bir şemsiye terim.

*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu’nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL.org’ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org’un görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.


Etiketler:
Dijital