01/04/2021 | Yazar: Janset Kalan

Hakkaniyet ve eşitlik denklemi içerisine atalet duygusunu koymadan yapamadım. Siz ne dersiniz? Translarla nasıl eşitleneceksiniz?

Hakkaniyet, eşitlik ve atalet: Translarla eşitlenecek misiniz? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Eşitlenmek oldukça soyut bir kavram. Çeşitli şekillerde birbirimize eşit hale gelebiliriz. Bu eşitlenme her zaman olumlu bir evrime işaret etmez.

Uluslararası Hukuk dersi alırken, ilk derste, hoca tahtaya şöyle yazmıştı: “Par in parem non habet imperium.” Bu, aslında, egemenlik sahibi devletler için kullanılan ve uluslararası hukukun en temel prensibidir. Ancak, benim için gündelik yaşamda da karşılığı olan bir anlayışı temsil ediyor. Bu Latince deyiş şu anlama geliyor: “Eşitler birbiri üzerinde egemenlik sahibi olamazlar.”

Eşitlik en ilkel haliyle hukuk önünde eşit olma şeklinde tanımlanmış. Geleneksel pek çok devlet için de bu ilkel halinden ibaret kalmış.

Hakkaniyet adil olan bir eşitlik durumunu anlatıyor. Yani hukuka ve hukuk sisteminde tanınmış haklara erişimin adil şekilde düzenlenmiş olduğu bir eşitlik ilkesini ifade ediyor.

Temel hakların en önemlisi olan yaşam hakkına adil şekilde erişemiyorsam hakkaniyetten söz edilemez. Kişinin varoluşsal niteliklerinin ve kimliğinin inkarına karşı, varoluşsal özellikleri nedeniyle kişinin hedef gösterilmesine karşı etkin ve caydırıcı, koruyucu önlem almamış bir hukukta hakkaniyet yoktur. Eşitlik ilkesi ise sözdedir. Dolayısıyla yaşam hakkına bile erişim yalnızca belirli bir zümreye aittir.

Translar olarak tek tip bir topluluğun parçası değiliz, elbette. Ancak, birçoğumuzun paylaştığı bazen de hepimizin aynı şekilde parçası olduğu meselelerimiz var. Yaşam hakkı ihlali, şiddet, ayrımcılık, yaftalama, dışlanma, barınma ve istihdam haklarına erişememe, sağlık ve eğitim gibi temel haklardan doğrudan ya da dolaylı olarak yoksun bırakılmak gibi çok temel sorunlarımız var. On yıllardır dile getirdiğimiz, çözümüne dair taleplerimizin olduğu sorunlarımız, bunlar. Elbette ki bu meseleler bize has değil. Genel geçer kabul görmeyen tüm topluluklar benzer sorunlara haiz. Tam da bu nedenle eşitlenelim diyoruz.

Hakkaniyet, ayrıcalık değildir. Hakkaniyet, ayrıcalıklı olana karşı diğerlerine eşitlik fırsatı sunmaktır. Ayrımcılığı, nefreti, şiddeti, yoksulluğu önlemektir hakkaniyet. Herkesin birbirine eşit olmasını sağlayarak, birbirleri üzerinde hakimiyet kurmasının önüne geçmektir, hakkaniyet. Ancak ve ancak eşitlendiğimizde birbirimiz üzerinde egemenlik sahibi olamayız.

Biz translarla eşitleneceksiniz derken, olumlu ve güzel bir dünyaya işaret ediyoruz. Ne yazık ki gücü elinde tutan zümreler bu mesajımızı pek yanlış yorumlamaktalar. Bu erk sahibi zümreler, kendi ayrıcalıklı konumlarını, daha da ayrıcalıklı hale getirmek hırsıyla toplumun geri kalanını da translarla eşitleyerek, yoksul, yoksun, güvencesiz, temel haklara erişemeyen, terörize edilmiş bir hale getirmekteler. Dolayısıyla, üzgünüm sizler adına. Ama alışırsınız, merak etmeyin!

Ataletten bahsetmek istiyorum size. Atalet, aslında, eylemsizlik anlamına gelen psikolojik bir durum. Yapabilecek gücü olduğunu bildiği halde bir türlü harekete geçememek. Bazen tükenmişlik sendromunun karşılığı gibi geliyor atalet bana. Birçoğumuz bu tükenmişlik hissini taşıyarak yaşamlarımıza devam ediyoruz. Tıpkı transların gündelik yaşam mücadelesinden yorgun, bezgin düşerek bir topluluk olarak hareket edememesi gibi. Bazen de bile isteye tembel davranıp, umursamaz olmanın karşılığı gibi geliyor, atalet. Yani bir hakimin iki satır okumadan, anlamadan, yorumlamak istemeden karar vermesi gibi atalet. Bir kolluk kuvvetinin kanunla tanımlanmış sorumluluğunu tembellikten ya da niyetsizlikten yerine getirmemesi gibi atalet.

Hakkaniyet ve eşitlik denklemi içerisine atalet duygusunu koymadan yapamadım. Siz ne dersiniz? Translarla nasıl eşitleneceksiniz?

*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu’nda yayınlanan yazı ve çizimlerden yazarları ve çizerleri sorumludur. Yazının ya da çizginin KaosGL.org’ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki veya çizimlerdeki görüşlerin KaosGL.org’un görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.


Etiketler: insan hakları, yaşam
Bayram