18/12/2012 | Yazar: Bulut Öncü

2007 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Nüfusbilim Derneği tarafından yapılan Türkiye’de Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması’na göre her 10 gençten 6’sı üreme organlarının adını bilmemektedir.

Bulut  Öncü | Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı Gökkuşağı Forumu Köşe Yazarı Bulut Öncü

2007 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Nüfusbilim Derneği tarafından yapılan Türkiye’de Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması’na göre her 10 gençten 6’sı üreme organlarının adını bilmemektedir. Ayrıca her 4 genç kadından biri cinsel organının ismini bilmemektedir. Bununla birlikte ergenlik dönemindeki her 5 kadından 4’ü yaşadıkları değişimden dolayı endişelenmektedir.

72 milyonluk Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü 25 yaşın altındadır.

Bu veriler herkese önemli mesajlar vermektedir. Özellikle de hiç kuşkusuz karar alıcı pozisyonunda olan yöneticilerin bu konudaki sorumluluğu inkar edilemez.

İnsanların özellikle de gençlerin okullarda yaşa uygun kapsamlı cinsel sağlık eğitimine ihtiyacı vardır. Üreme sağlığı haklarının insan hakları olduğu gerçeğinden hareketle bu ihtiyaçlarını talep eden gençlerin sesine kulak verilmeli, bu konuda hazırlanan müfredat çalışmaları dikkate alınmalı ve cinsel sağlık üreme sağlığı alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu sorunun çözümü için adım atılmalıdır.

Ayrıca ayrımcılıktan ve yargılayıcılıktan uzak bir yaklaşıma sahip genç dostu sağlık hizmeti veren kuruluşların sayısı ve niteliği artırılmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın yeni yapısı ve bu hizmetlerin kalitesi gençlerle birlikte incelenmelidir. Unutmayalım ki herkes için temel bir hak olan sağlık hakkı ve sağlıklı yaşamak hakkı, yalnızca anayasada değil; birçok uluslararası sözleşmede de özel olarak tanımlanmıştır. Devlet her vatandaşı için bu hakkı sağlamakla yükümlüdür.
Görüleceği üzere üreme organlarının adını bilmemek ne yazık ki bu ülkenin bir gerçeğidir fakat kaderi olmamalıdır. İnsan onuruna yakışır bir şekilde hareket etmek cinsellikten utanmayı değil tam tersine cinselliği konuşan ve kendini gerçekleştirmeyi amaçlayan insanların sesine kulak vermeyi, ifade özgürlüklerine saygı duymayı ve ayrımcı ifadelerden uzak durmayı gerektirir.


Etiketler:
Nefret